Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
greek serbian
Αρχική arrow Σπουδές στην Ελλάδα arrow Υποτροφίες arrow Υποτροφίες Δημόσιων Φορέων

Υποτροφίες Δημόσιων Φορέων

Τετάρτη, 08 Ιούνιος 2016

1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: Στο πλαίσιο της διμερούς Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας το Yπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας χορηγεί σε ετήσια βάση αριθμό υποτροφιών σε Σέρβους υπηκόους, για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή ερευνητική εργασία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα (διάρκειας από πέντε έως δέκα μηνών), καθώς και πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Οι ενδιαφερόμενοι Σέρβοι πολίτες πρέπει να απευθυνθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης & Ανώτατης Εκπαίδευσης), το οποίο είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων, προκειμένου για την υποβολή αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, λαμβάνοντας υπόψη την καθορισμένη προθεσμία υποβολής αιτήσεων ή προσκόμισης των απαραίτητων εγγράφων.

Βασικές Προϋποθέσεις
- Οι Υποτροφίες χορηγούνται μόνο σε υποψηφίους οι οποίοι δεν έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία από το ελληνικό κράτος.
- Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακών σπουδών οφείλουν να γνωρίζουν την ελληνική, εκτός και εάν οι σπουδές πραγματοποιούνται στην αγγλική.
- Υποτροφίες δε δύναται να χορηγηθούν για περίοδο μακρύτερη του ενός έτους για τον ίδιο υποψήφιο όταν γίνεται λόγος για μεταπτυχιακές σπουδές, και μακρύτερη των δύο ετών όταν γίνεται λόγος για διδακτορικές διατριβές.
- Όσοι λάβουν υποτροφία οφείλουν να διαμένουν στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας, καθώς και να ασχολούνται αποκλειστικά με τις σπουδές τους.
- Κατόπιν ολοκλήρωσης των σπουδών, οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος αναφορά ολοκλήρωσης των σπουδών ή της έρευνας, καθώς και βεβαίωση από τον αρμόδιο καθηγητή - επιτηρητή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr. Οι σχετικές προκηρύξεις του Υπουργείου Παιδείας αναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας Bελιγραδίου σε ετήσια βάση.

2. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ): Το IKY χορηγεί ετησίως αριθμό υποτροφιών σε ξένους υπηκόους για διδακτορικές σπουδές ή μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα. Οι υποτροφίες χορηγούνται μετά από επιλογή, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης του φακέλου των υποψηφίων, και περιλαμβάνουν όλους τους τομείς των επιστημών. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από ένα (1) έως τρία (3) έτη και εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και την πρόοδο του υποτρόφου. Προβλέπεται, επίσης, η παράλληλη παρακολούθηση μαθημάτων νέας ελληνικής γλώσσας σε σχολείο δημόσιου ελληνικού Πανεπιστημίου.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών παρέχει επιπροσθέτως υποτροφίες, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας υπό την ονομασία «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός». Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ξένους υπηκόους, κατόχους πτυχίου ξένου Πανεπιστημίου, που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και υλοποιείται σε ένα από τα κρατικά ελληνικά Πανεπιστήμια. Αφορά όλα τα επίπεδα γνώσης της νέας ελληνικής γλώσσας, ενώ ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει, επίσης, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε περιοχές της Ελλάδας ιστορικού ενδιαφέροντος. Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό.

IKY1


Το ΙΚΥ χορηγεί, τέλος, υποτροφίες σε ξένους υπηκόους για το πρόγραμμα Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. (Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών). Το ΘΥΕΣΠΑ εγκαινιάσθηκε το έτος 1988 με αφορμή τον εορτασμό των 150 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Πρόγραμμα έχει σκοπό την εξοικείωση ξένων ελληνιστών με τον Νεοελληνικό Πολιτισμό, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία και την Τέχνη. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων ξένων Πανεπιστημίων, στα οποία διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα που έχουν σχέση με τις Ελληνικές σπουδές.

Το Πρόγραμμα αυτό είναι το μεγαλύτερο, από πλευράς διάρκειας σπουδών και αριθμού συμμετεχόντων, που οργανώνεται στον ελληνικό χώρο. Ενισχύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Ε.O.Τ. και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από το 2004, πρώτη χρονιά συμμετοχής τους, συνολικά 342 φοιτητές από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο έχουν αποφοιτήσει από το Πρόγραμμα.

IKY3


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ιδρύματος: www.iky.gr. Οι σχετικές προκηρύξεις του ΙΚΥ και του Προγράμματος ΘΥΕΣΠΑ αναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας Bελιγραδίου σε ετήσια βάση.

IKY


Δείτε την προκήρυξη του Προγράμματος ΘΥΕΣΠΑ για το 2016, εδώ.

3. Υποτροφίες για Νέους Ευρωπαίους Ερευνητές: Το υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), και στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κινητικότητα Ερευνητών», χορηγεί υποτροφίες για σπουδές και ερευνητικό έργο σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο. Τα σχετικά προγράμματα που αφορούν νέους Ευρωπαίους ερευνητές εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Marie Curie Actions». Η ιστοσελίδα από την οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος ερευνητής να ενημερωθεί σχετικά με τα συγκεκριμένα προγράμματα υποτροφιών είναι η εξής: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τα παραπάνω προγράμματα. Τα ιδρύματα/φορείς που συμμετέχουν στα προγράμματα ανακοινώνουν τις διαθέσιμες θέσεις για ερευνητικό έργο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Υποτροφίες για Νέους Ευρωπαίους Ερευνητές


4. Υποτροφίες Ελληνικών Πανεπιστημίων: Πολλά από τα δημόσια Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με βάσει τα κληροδοτήματα που διαχειρίζονται, χορηγούν κατά περίπτωση υποτροφίες σε αλλοδαπούς υπηκόους. Βλ. αναλυτικό κατάλογο με τα ελληνικά ΑΕΙ & ΤΕΙ .

5. International Hellenic University: το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το πρώτο δημόσιο αγγλόφωνο ελληνικό Πανεπιστήμιο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, προσφέρει πλήρεις υποτροφίες με βάσει ακαδημαϊκά κριτήρια ή παρέχει οικονομικές διευκολύνσεις σε αριστούχους φοιτητές με τη μορφή μειωμένων διδάκτρων.

International Hellenic University


Για πλείονες πληροφορίες: http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions/item/22.html

Contact details:
International Hellenic University
Public Relations and Communications Office
email:
Tel: +30 2310 807 502, -520, -528

6. Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας: H Eκκλησίας της Ελλάδος παρέχει υποτροφίες σε αλλοδαπούς φοιτητές για θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα.

Η Ελληνική Πρεσβεία Βελιγραδίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Facebook
FlickrYouTubePinterest
TwitterRSSGoogle+Foursquare

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Eλληνικές εισαγωγές

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση