Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
greek serbian

Διαβατήρια

Για τη διευκόλυνση του πολίτη κανονίζεται συνάντηση στο Προξενικό Γραφείο κατά τις εργάσιμες ώρες, προκειμένου να συνταχθεί ηλεκτρονικά η αίτηση για την έκδοση του διαβατηρίου.  Ανάλογα με την περίπτωση κατατίθενται και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι τα προβλεπόμενα παράβολα (τριπλότυπο είσπραξης και ταχυδρομικά έξοδα) καταβάλλονται στο Προξενικό Γραφείο κατά τη σύνταξη της αίτησης. Συγκεκριμένα, κόστος για έκδοση τριετούς ισχύος διαβατηρίου (ανήλικα τέκνα μέχρι την ηλικία των 14 ετών) ανέρχεται σε 73,60 Ευρώ, ενώ για πενταετούς ισχύος ανέρχεται σε 84,40.

Επιπρόσθετα, Προξενικό Γραφείο για λόγους διευκόλυνσης των Ελλήνων που διαβιούν στη Σερβία έχει δώσει τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών διαβατηρίων στα δύο πλησιέστερα προς την Αρχή μας φωτογραφεία (Gospodar Jovanova 50 και Dobracina 29). Σημειώνεται επίσης ότι μέγιστος απαιτούμενος χρόνος από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης μέχρι την ημερομηνία παραλαβής του διαβατηρίου εκτιμάται, εφόσον δεν υπάρχει απόρριψη του αιτήματος, σε 45 ημέρες. Καθυστέρηση οφείλεται σε ανάγκη, για λόγους ασφαλείας, αποστολής αιτήματος και παραλαβής διαβατηρίου μέσω διπλωματικών ταχυδρομείων. Για να ενημερωθείτε για το στάδιο επεξεργασίας της υποβληθείσας αίτησής σας πατήστε εδώ.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ελληνικού διαβατηρίου, ο ενδιαφερόμενος έλληνας πολίτης οφείλει να ενημερώνει  άμεσα τις επιτόπιες αστυνομικές αρχές καθώς και το Προξενικό Γραφείο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Σε περίπτωση που η κλοπή ή η απώλεια λάβει χώρα σε αργία ή μη εργάσιμη ώρα, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας 00381063492298, ώστε να καταστεί εφικτή η έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου για τον επαναπατρισμό τους.

Σημειώνεται ότι για την επανέκδοση διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας απαιτείται η πάροδος τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία δήλωσης του γεγονότος στο Προξενικό Γραφείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή καθορισμό συνάντησης για την έκδοση διαβατηρίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με Προξενικό Γραφείο.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2016

Η Ελληνική Πρεσβεία Βελιγραδίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Facebook
FlickrYouTubePinterest
TwitterRSSGoogle+Foursquare

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Eλληνικές εισαγωγές

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση