Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018
greek serbian
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Ληξιαρχικές Πράξεις

Ληξιαρχικές Πράξεις

Γενικά σε ό,τι αφορά σε ληξιαρχικές πράξεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τα εξής:

Προκειμένου να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη (γέννησης, γάμου, θανάτου) στο Προξενικό Γραφείο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ως άνω πράξη να έχει συντελεστεί (ή τελεστεί στην περίπτωση του γάμου) στην περιοχή αρμοδιότητας της Αρχής μας.

Επίσης για τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων ενώπιον της Αρχής μας. Για τη ληξιαρχική πράξη θανάτου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του δηλούντος συγγενούς προσώπου ή του υπαλλήλου του γραφείου τελετών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον.

Γενικές προϋποθέσεις ως προς τα απαιτούμενα από το Προξενικό Γραφείο δικαιολογητικά για να συνταχθεί μια ληξιαρχική πράξη αποτελούν η εξακρίβωση της ταυτότητας και η στοιχειοθέτηση της βούλησης του αιτούντος, καθώς και η εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που αφορά η συντασσόμενη ληξιαρχική πράξη. Για το λόγο αυτό απαιτείται ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης του αιτούντος καθώς και πρόσφατη σερβική ληξιαρχική πράξη (φέρουσα σφραγίδα Apostille και μεταφρασμένη είτε στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είτε από επίσημο μεταφραστή ).

Το κόστος σύνταξης ληξιαρχικής πράξης ανέρχεται σε 10 Ευρώ. Για τη χορήγηση αντιγράφων καταβάλλεται επιπρόσθετα 10 Ευρώ για κάθε αντίγραφο. Για να πληροφορηθούν τα απαιτούμενα ειδικά για κάθε πράξη δικαιολογητικά καθώς και για να ρυθμιστεί συνάντηση, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να επικοινωνήσουν με το Προξενικό Γραφείο.

Για εκπρόθεσμες (ήτοι με την πάροδο 90 ημερών) ληξιαρχικές πράξεις πάσης φύσεως, προβλέπεται ανάλογο πρόστιμο.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2016

Η Ελληνική Πρεσβεία Βελιγραδίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Facebook
FlickrYouTubePinterest
TwitterRSSGoogle+Foursquare

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Eλληνικές εισαγωγές

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση