Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
greek spanish
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη

Βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΗΣ

Χριστόδουλος Ι. ΛΑΖΑΡΗΣ, Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄.
Δ/νση: Avenida del Doctor Arce, 28002 Madrid, España.
Tηλ.: (+34) 91 564 46 53
Fax: (+34) 91 564 46 68
e-mail:

Γεννηθείς στην Αθήνα 21 Μαρτίου 1958.
Έγγαμος με την κα Άννα-Αντωνία Παπαφακλή, M.D.

ΣΠΟΥΔΕΣ:

Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1981.
Μεταπτυχιακός Τίτλος D.E.A. Γεωγραφία & Γεωπολιτική, Sorbonne – Paris IV, 1996.

Είναι συντάκτης πολλαπλών άρθρων, πραγματειών και παρουσιάσεων με θέμα την άμυνα και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μειονότητες καθώς επίσης και τις πολιτικές σχέσεις στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.
Είναι μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών Ενώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γλώσσες: Γαλλική, Ιταλική, Αγγλική, Τουρκική και Ρώσσικη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ:

1976 - 1980   Εργασία στον ιδιωτικό τομέα, GEMTEC Industrial Company.
1980 -1981 Υποδιευθυντής του τομέα προδιαγραφών προϊόντος και βιβλιογραφίας, στην CEMTEC.
1981 - 1982  Στρατωτική θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό.
1982 Ένταξη στο διπλωματικό σώμα, Υπουργείο Εξωτερικών – Αθήνα.
1982-1983 Υποψήφιος Ακόλουθος στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών – Αθήνα.
1983-1984 Ακόλουθος Πρεσβείας, Υπουργείο Εξωτερικών – Αθήνα.
1984 Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄.
1984-1986Αρμόδιος για θέματα Διεύρυνσης Ε. Κοινότητας (Ισπανία και Πορτογαλία), Υπουργείο Εξωτερικών – Αθήνα.
1986-1988 Αρμόδιος για θέματα σχέσεων Ευρωπαϊκής Κοινότητας – χωρών ΕΖΕΣ, Υπουργείο Εξωτερικών – Αθήνα.
1987 Γραμματέας Πρεσβείας Β΄.
1988-1991 Υπο-πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη.
1990  Γραμματέας Πρεσβείας Α΄.
1991-1992 Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη.
1992  Διευθύνων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη.
1992-1993 Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ στην Πρεσβεία Παρισίων.
1993-1996 Σύμβουλος Β΄ στην Πρεσβεία Παρισίων.
1997 Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄.
1997-1999 Υποδιευθυντής για θέματα πρώην-Γιουγκοσλαβίας, Υπουργείο Εξωτερικών. Εθνικός Εκπρόσωπος στην ομάδα ΚΕΠΠΑ – Δυτικά Βαλκάνια.
1999-2002 Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ στην Πρεσβεία Άγκυρας και επικεφαλής του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων.
2002-2003 Πρεσβευτής Σύμβουλος στην Πρεσβεία Άγκυρας.
2003-2007 Πρεσβευτής Σύμβουλος στην Πρεσβεία Βατικανού.
2007 Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄.
2007-2010 Διευθυντής Ε2 Δ/νσης Ε.Υ. στο Υπουργείο Εξωτερικών – Αθήνα.
2010-2016 Πρέσβης της Ελλάδος στην Αίγυπτο.
2011 Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄.
2016 Πρέσβης της Ελλάδος στην Ισπανία και την Ανδόρρα.

ΠΑΡΑΣΗΜΑ

Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα, Ελλάδα, 2012.
Chevalier de l’ Ordre du Merite, Γαλλία, 1997.
Σταυρός του Κροατικού Κόμβου (Red Hrvatskovo Pletera) 1999.
Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Αγίου Δημητρίου, Συρορθόξη Εκκλησία, 2009.
Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Αγίου Σάββα, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, 2014.
Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Αγίας Αικατερίνης, Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης Σινά, 2015.

C U R R I C U L U M    V I T A E
CHRISTODOULOS J. LAZARIS

Born in Athens, March 21, 1958
Married to Anna – Antonia Papafaklis, M.D.

STUDIES:

Bachelor’s Degree, Law, National University of Athens, 1981.
D.E.A. (Master’s Degree), Geography & Geopolitics, Sorbonne – Paris IV, 1996.

Author of numerous articles, treatises and presentations on defense and security, human rights and minorities, Balkan and Eastern Mediterranean affairs.
Member of several scientific and professional associations, in Greece and abroad.

Languages
: French, Italian, English, Turkish and Russian.

PROFESSIONAL CAREER:

1976 - 1980  Employed in the private sector, GEMTEC Industrial Company.
1980 - 1981 Deputy Director for Product Specifications and Bibliography, CEMTEC.
1981 - 1982 National Service, Hellenic Navy
1982 Joined the Diplomatic Service – Ministry of Foreign Affairs – Athens.
1982-1983 Aspirant, Diplomatic Academy, MFA Athens.
1983-1984 Attaché, MFA Athens.
1984 Secretary, 3rd Class, MFA Athens.
1984-1986 Desk Officer for EC Enlargement (Spain and Portugal) MFA Athens.
1986-1988 Desk Officer for EC – EFTA Relations, MFA Athens.
1987 Secretary 2nd Class.
1988-1991 Vice-Consul of Greece in Istanbul.
1990 Secretary, 1st Class.
1991-1992 Consul of Greece in Istanbul.
1992 Acting Consul General, in Istanbul.
1992-1993 Secretary, 1st Class of the Hellenic Embassy in Paris.
1993-1996 Counselor, 2nd Class of the Hellenic Embassy in Paris.
1997  Counselor, 1st Class.
1997-1999Deputy Director for former Yugoslavia, MFA Athens. National Representative to CFSP Western Balkans Group.
1999  Executive Officer for Greece, NATO Operation JOINT GUARDIAN.
1999-2002 Counselor 1st Class of the Hellenic Embassy in Ankara and Head of the Economic & Trade Mission.
2002-2003 Minister Counselor of the Hellenic Embassy in Ankara.
2003-2007 Minister Counselor of the Hellenic Embassy to the Holy See.
2007 Ministrer Plenipotentiary, 2nd Class.
2007-2010 Director for Intercultural & Interfaith Dialogue, MFA Athens.
2010-2016 Ambassador of Greece in Egypt.
2011 Minister Plenipotentiary, 1st Class.
2016 Ambassador of Greece in Spain and Andorra.

DECORATIONS

Commander of the Order of the Phoenix, Greece, 2012.
Chevalier de l’ Ordre du Merite, France, 1997.
Cross of the Croatian Knot (Red Hrvatskovo Pletera) 1999.
Grand Cross of the Order of Saint James, Syriac Church, 2009.
Grand Cross of the Order of Saint Sava, Patriarchate of Alexandria, 2014.
Grand Cross of the Order of Saint Catherine, Saint-Catherine Abbey, Sinai, 2015.

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0