Κυριακή, 16 Μαΐου 2021
greek spanish
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη

Τμήματα Πρεσβείας

Στο πλαίσιο της Πρεσβείας Μαδρίτης πέρα από το Πολιτικό Τμήμα λειτουργούν Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Ακολούθου Άμυνας, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας