Κυριακή, 16 Μαΐου 2021
greek spanish
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη

Πέρας Διαδικασίας

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, μετά από πρόταση της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ισπανία, επέλεξε για τη θέση του μεταφραστή/τριας ένα άτομο με μητρική γλώσσα την Ισπανική και με πολύ καλή γνώση της Ελληνικής. Το άτομο που επιλέχθηκε, μεταξύ 104 αιτήσεων, σχεδόν όλες τους υψηλού επιπέδου και οι οποίες μελετήθηκαν προσεκτικά, έχει ειδοποιηθεί δεόντως. Η διαδικασία επιλογής έχει ολοκληρωθεί. Η Πρεσβεία ευχαριστεί όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες για τη συνεργασία τους.