Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
greek spanish
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη

Τμήματα Πρεσβείας

Στο πλαίσιο της Πρεσβείας Μαδρίτης πέρα από το Πολιτικό Τμήμα λειτουργούν Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Ακολούθου Άμυνας, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0