Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
greek english
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Επικύρωση γνησιότητας σουηδικών δημοσίων εγγράφων (APOSTILLE)

Επικύρωση γνησιότητας σουηδικών δημοσίων εγγράφων (APOSTILLE)

ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)


Σουηδικά δημόσια έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν σε ελληνική υπηρεσία, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης Apostille (5ης Οκτωβρίου 1961), η οποία τίθεται, εν προκειμένω, από τη σουηδική υπηρεσία Notarius Publicus.

Πληροφορίες για διευθύνσεις των Σουηδών συμβολαιογράφων (Notarius Publicus) μπορείτε να αντλήσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eniro.se

Για τα σουηδικά δημόσια έγγραφα στα οποία έχει τεθεί η εν λόγω επισημείωση, δεν απαιτείται, επιπλέον, επικύρωση από το Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Στοκχόλμης, δεδομένου ότι με την ως άνω Σύμβαση καταργείται η υποχρέωση της προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.

Στην ανωτέρω σύμβαση έχουν προσχωρήσει τουλάχιστον 70 χώρες.

Αντιστοίχως, όταν πρόκειται για ελληνικά δημόσια έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν σε δημόσιες υπηρεσίες της Σουηδίας, η εν λόγω επισημείωση (Apostille) τίθεται από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές (αναλόγως με το έγγραφο, π.χ. οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, για τα δημόσια έγγραφα ή το Πρωτοδικείο της Περιφέρειας, για τα δικαστικής φύσεως έγγραφα). Δεν απαιτείται κάποια επιπλέον επικύρωση από προξενική Αρχή.

Σύμφωνα με την εν λόγω Σύμβαση, άρθρο 1 (κυρωτικός νόμος 1497/1984 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 188/27.11.1984) δημόσια έγγραφα θεωρούνται τα εξής:

«Η Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους.

Κατά την έννοια της Συμβάσεως, ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται:
(α) τα έγγραφα που προέρχονται από Αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική Αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή,
(β) τα διοικητικά έγγραφα
(γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα
(δ) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.

Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται ωστόσο:
(α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες,
(β) στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική η τελωνειακή πράξη.

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0