Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
greek english
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Μετάφραση σουηδικών δημοσίων εγγράφων

Μετάφραση σουηδικών δημοσίων εγγράφων

EΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΟΥΗΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Πατήστε εδώ για να κατεβάστε την Αίτηση επικύρωσης υπογραφής επίσημου μεταφραστή. Χορηγείται, και από το Προξενικό Γραφείο.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ

Όλα τα σουηδικά δημόσια έγγραφα πρέπει να έχουν επικυρωθεί για την γνησιότητά τους πριν χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.

Για το σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ζητήσει την ειδική σφραγίδα APOSTILLE, η οποία χορηγείται από τα κατά τόπους γραφεία Σουηδών Δημοσίων Συμβολαιογράφων, βλέπε ‘NOTARIUS PUBLICUS’ σε σουηδικούς καταλόγους ENIRO (www.eniro.se).

Για να επικυρωθεί ένα δημόσιο έγγραφο από τον Συμβολαιογράφο / NOTARIUS PUBLICUS πρέπει να είναι σε πρωτότυπη μορφή (όχι φωτοτυπία), να φέρει την υπογραφή και την ιδιότητα του υπογράφοντος, την σφραγίδα ή τον τίτλο της υπηρεσίας που το εξέδωσε, τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης.

Η λήψη της APOSTILLE είναι το πρώτο βήμα και πρέπει πάντα να προηγείται της μετάφρασης του εγγράφου.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Τα σουηδικά δημόσια έγγραφα που προορίζονται για χρήση από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, χρειάζονται επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η διαδικασία λήψης APOSTILLE.

Επίσημες μεταφράσεις των σουηδικών εγγράφων γίνονται κατά παραγγελία των ενδιαφερομένων από:

1. Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.mfa.gr)   ή

2. Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδος και να υπογράφει ως ‘ο μεταφράσας δικηγόρος’ ή

3. Πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή

4. Επίσημο ορκωτό μεταφραστή της σουηδικής υπηρεσίας Kammarkollegiet (μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.kammarkollegiet.se). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσει επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του μεταφραστού από το Προξενικό Γραφείο. Κατά την προσέλευσή σας στο Προξενικό Γραφείο, παρακαλείσθε όπως προσκομίζετε, πέραν της μετάφρασης και το σουηδικό έγγραφο νομίμως επικυρωμένο με την Επισημείωση της Χάγης «APOSTILLE». Για την πληρότητα της μετάφρασης, απαιτείται ο μεταφραστής να έχει μεταφράσει και την επισημειώση «APOSTILLE».

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 03 Αύγουστος 2015
Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0