Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
greek english
Ανακοίνωση Η Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Προξενικό Γραφείο θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Announcement: Announcement regarding arrivals from foreign countries to Greece

Διαβατήρια

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Οι Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι αρμόδιες για την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών και την ασφαλή διαβίβασή τους στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση των διαβατηρίων.

2. Οι αιτήσεις διαβατηρίου εξυπηρετούνται μόνο με ραντεβού. Απαιτείται 1 ραντεβού για κάθε αίτηση (π.χ. οικογένεια με 3 αιτήσεις πρέπει να κλείσει 3 ραντεβού). Για κλείσιμο ραντεβού πατήσετε εδώ.

3.  Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών (σε εξωτερικές διαστάσεις 4x6 εκ. π.χ. έγχρωμες, με ομοιόμορφο φωτισμό, σε ανοιχτόχρωμο φόντο, με εμφανή όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου που να κοιτάζει ευθεία στον φακό, σε καλή ποιότητα εκτύπωσης http://www.passport.gov.gr/en/diadikasia-ekdosis/documents/specificationphoto.html. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι κατάλληλες φωτογραφίες δεν βγαίνουν σε αυτόματο μηχάνημα, ενώ οι φωτογραφίες για βρετανικό ή άλλο ευρωπαϊκό διαβατήριο δεν είναι αποδεκτές για το ελληνικό. Θα πρέπει να τονίσετε  ότι ζητάτε φωτογραφίες για ΕΛΛΗΝΙΚΟ διαβατήριο. Υπογραμμίζεται ότι εάν οι φωτογραφίες δεν πληρούν τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές, η αίτηση απορρίπτεται.

4. Kατά την ισχύουσα νομοθεσία, η μεταγραφή του ονοματεπωνύμου με λατινικούς χαρακτήρες γίνεται αυτόματα βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 743. Μπορείτε να δείτε εδώ πώς θα αναγραφεί το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες στο νέο σας διαβατήριο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταβάλετε τον τρόπο αναγραφής, πρέπει να προσκομίσετε κατά την υποβολή της αίτησης επιπλέον δημόσιο έγγραφο, ημεδαπής/αλλοδαπής αρχής, που να δικαιολογεί τη διαφορετική αναγραφή (π.χ. αλλοδαπό διαβατήριο, αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησης).

5. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι κάτοχος διαβατηρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, θα πρέπει να προσέρχεται με έναν μάρτυρα (Έλληνα υπήκοο ενήλικο, κάτοχο ισχύοντος διαβατηρίου/ταυτότητας), ο οποίος θα βεβαιώσει την ταυτοπροσωπία.

6. Ο χρόνος παραλαβής των νέων διαβατηρίων από το Προξενικό Γραφείο υπολογίζεται σε διάστημα περίπου 4 - 6 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα πρέπει να προσκομίζετε ΟΛΑ τα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών) κατά το ραντεβού σας. Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.