Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
greek english
Ανακοίνωση Η Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Προξενικό Γραφείο θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Announcement: Announcement regarding arrivals from foreign countries to Greece
Αρχική arrow Υπηρεσίες για τον πολίτη arrow Πληρεξούσια - Συμβολαιογραφικές Πράξεις

Πληρεξούσια - Συμβολαιογραφικές Πράξεις

Γενικές Παρατηρήσεις:

Δικαιοπρακτική ικανότητα: Ο εντολέας ή ο ενόρκως βεβαιών θα πρέπει να διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή να είναι πνευματικά υγιής και ενήλικος (άνω των 18 ετών) και να μην έχει κάποιον περιορισμό στην άσκηση των δικαιωμάτων του.

Συνδρομή μεταφραστή: Στην περίπτωση που  ο ενδιαφερόμενος δεν ομιλεί και κατανοεί πλήρως την ελληνική γλώσσα, απαιτείται η συνδρομή διαπιστευμένου μεταφραστή ή διερμηνέως, ο οποίος συνυπογράφει την πράξη. Το μεταφραστικό κόστος καταβάλλεται απευθείας στον μεταφραστή.

Το Προξενικό Γραφείο δεν παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες. Για πληροφορίες σχετικά με την εύρεση διερμηνέως ή μεταφραστή, παρακαλούμε απευθυνθείτε στα επίσημα Ινστιτούτα διερμηνέων/μεταφραστών:

Institute of Linguists , www.ciol.org.uk
Τηλ. +44 (0)207 940-3100
Institute of Translation and Interpreting, www.iti.org.uk ,
Τηλ. +44 (0)1908 325250, email:  info@iti.org.uk.

• Το ΣΧΕΔΙΟ των πράξεων συντάσσεται συνήθως από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο στην Ελλάδα ώστε να περιγράφει επαρκώς τις ζητούμενες νομικές εντολές. Κατόπιν αποστέλλεται ηλεκτρονικά (email) σε μορφή WORD στην ηλεκτρονική διεύθυνση poa.lon@mfa.gr

• Το τελικό κόστος των πράξεων εξαρτάται από την έκταση του εγγράφου (πόσες σελίδες είναι), όπως αυτή προκύπτει από τη διαμόρφωση που οφείλουμε να ακολουθούμε.

• Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά των επιμέρους πράξεων, παρακαλούμε δείτε στις αντίστοιχες κατηγορίες κατωτέρω.