Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
greek english
Γενικό Προξενείο Τορόντο
Αρχική arrow Οι Αρχές μας arrow Γενικό Προξενείο Τορόντο arrow Νέα arrow Eναρξη προσωρινής εφαρμογής συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας E.E.-Καναδά (CETA), στις 21 Σεπτεμβρίου 2017

Eναρξη προσωρινής εφαρμογής συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας E.E.-Καναδά (CETA), στις 21 Σεπτεμβρίου 2017

Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2017

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ε.Ε.-ΚΑΝΑΔΑ (CETA), ΣΤΙΣ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκινά η προσωρινή εφαρμογή της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας Ε.Ε.-Καναδά CETA, έχοντας προηγηθεί η κύρωσή της από ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Η Συμφωνία CETA αποτελεί Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών που έχει ως στόχο την προώθηση του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας Ε.Ε.-Καναδά, αναμένοντας να επιφέρει πολλαπλά σημαντικά οφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και εξαγωγές και να προωθήσει τις επενδύσεις εκατέρωθεν, ισχυροποιώντας τις εμπορικές ροές δύο εκ των μεγαλύτερων και σημαντικότερων παγκόσμιων οικονομικών περιοχών.

Η Συμφωνία αυτή, δε, αντανακλά τη βούληση του Καναδά για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών δεσμών του με την Ε.Ε., στο πλαίσιο προσέγγισης και άλλων οικονομικών εταίρων, πέραν των παραδοσιακών του, όπως οι Η.Π.Α.

Για την οριστική εφαρμογή της Συμφωνίας απαιτείται η κύρωσή της από το σύνολο των κρατών-μελών Ε.Ε.,ώστε να καταστεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής τους νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2017 η Συμφωνία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ ο Καναδάς την κύρωσε στις 16 Μαϊου 2017

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ CETA

- Εξάλειψη εισαγωγικών δασμών για το 98 % των συνολικών προϊόντων (δασμολογικές κλάσεις) που η ΕΕ εξάγει στον Καναδά.

- Εξάλειψη εισαγωγικών δασμών για το 90,9% των αγροτικών προϊόντων που η Ε.Ε. εξάγει στον Καναδά.

- Αύξηση των εισαγωγικών ποσοτικών ποσοστώσεων, όπως στα τυροκομικά προϊόντα, που θα επιτρέψει την αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών σε ένα κλάδο με ισχυρό εγχώριο ανταγωνισμό.

- Καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των Δημοσίων Συμβάσεων (Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Κρατικές Προμήθειες) του Καναδά, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο.

- Οι ΜμΕπιχειρήσεις αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο καθώς θα απλοποιηθούν οι εξαγωγικές διαδικασίες και δεν θα αντιμετωπίζουν, πλέον, χρονοβόρες τελωνειακές διαδικασίες, υπέρμετρες νομικές διατυπώσεις, δειγματοληπτικούς ελέγχους προϊόντων και γραφειοκρατικές διαδικασίες επιθεώρησης, που, στην πράξη, σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

- Νέες ευκαιρίες για τους παραγωγούς και εξαγωγείς τροφίμων, σε νευραλγικούς κλάδος όπως τυροκομικά, κρσιά, οινοπνευματώδη ποτά, φρούτα και λαχανικά, μεταποιημένα προϊόντα.

- Προστασία 143 «γεωγραφικών ενδείξεων» της ΕΕ στον Καναδά, ευρωπαϊκά τρόφιμα και ποτά υψηλής ποιότητας, που θα προσδώσει στα ευρωπαικά προϊόντα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και θα συμβάλλει στην προώθησή τους στην καναδική αγορά, βάσει κριτηρίων ποιότητας.

- Περισσότερες επιλογές για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων, καθώς τα εισαγόμενα καναδικά προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα ή της απαγόρευσης της κυκλοφορίας βοδινού κρέατος που περιέχει ορμόνες.

- Διευκόλυνση της ανταλλαγής υπηρεσιών, μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας εργασίας και καθορισμού ενιαίου πλαισίου αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων πιστοποιημένων επαγγελμάτων (δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες) και τεχνικών επαγγελμάτων και software.

- Άνοιγμα της καναδικής αγοράς για δραστηριοποίηση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών.

- Βελτίωση του πλαισίου προστασίας των επενδύσεων. Όταν η CETA τεθεί σε πλήρη ισχύ, προβλέπεται νέο και βελτιωμένο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, που θα αντικαταστήσει τον τρέχοντα μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) που υπάρχει σε πολλές διμερείς εμπορικές συμφωνίες Καναδά και κρατών μελών της ΕΕ. Ο νέος μηχανισμός θα είναι διαφανής και δεν θα εξαρτάται από ειδικά (ad hoc) δικαστήρια.

- Παροχή του ίδιου επιπέδου προστασίας στον Καναδά των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, σήμα κατατεθέν) των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Α) Προστασία Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (βλ. κάτωθι κατάλογο)

Β) Αύξηση των (συνολικών ευρωπαϊκών) εισαγωγικών ποσοτικών ποσοστώσεων των τυροκομικών προϊόντων, ετησίως, σε 16.800 τόνους για τα υψηλής ποιότητας τυριά και σε 1.700 τόνους για τα βιομηχανικά τυριά.

Η αύξηση των εισαγωγικών ποσοτικών ποσοστώσεων, σε συνδυασμό με την αναγνώριση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των ελληνικών τυριών, θα επιφέρει αύξηση των εξαγωγών, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία, ενώ θα επιτρέψει στα ελληνικά τυριά να μπουν στο «χάρτη» των εισαγομένων «επώνυμων» και «εκλεκτών» τυριών, όπου την πρωτοκαθεδρία έχουν στην καναδική αγορά τα γαλλικά και ιταλικά.

Γ) Εξάλειψη εισαγωγικών δασμών για τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά καθώς και διάφορων γραφειοκρατικών εμποδίων, των αποκαλουμένων “behind the border barriers”, όπως για π.χ. το κόστος προμήθειας που εφαρμόζεται από τον Οργανισμό Κρατικού Μονοπωλίου Κρασιού- LCB (Liquor Control Board) θα υπολογίζεται με πιο διαφανή τρόπο και βάση του όγκου και όχι της αξίας.

Περισσότερες, σχετικές, πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το Σύνδεσμο http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_el.htm.

Πηγή πληροφόρησης: Αντιπροσωπεία Ε.Ε. στον Καναδά

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ (από 21/9/17)

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

- Φέτα

- Κεφαλογραβιέρα

- Γραβιέρα Κρήτης

- Γραβιέρα Νάξου

- Μανούρι

- Κασέρι

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

- Καλαμάτα

- Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

- Σητεία, Λασιθίου Κρήτης

- Λακωνία

ΕΛΙΕΣ

- Καλαμάτα

-Κονσερβολιά Αμφίσσης

ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΟΣΠΡΙΑ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

- Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες) Πρεσπών Φλώριναs

- Φασόλια (γίγαντες-ελέφαντες) Καστοριάς

ΓΟΜΕΣ-ΡΗΤΙΝΕΣ

- Μαστίχα Χίου

ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ

- Κρόκος Κοζάνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ειδικά για τη φέτα έχει δοθεί μια πενταετής περίοδος «χάριτος» για τoυς Καναδούς παραγωγούς λευκού τυριού επωνομαζόμενο «φέτα» στον Καναδά, με παραγωγή μέχρι και τις 18/10/2013, ώστε να έχουν το δικαίωμα να το ονομάζουν «φέτα» σε βάθος πέντε ετών από αυτήν.

Κατ’ αντιδιαστολή, νέες επιχειρήσεις δεν θα έχουν πλέον το δικαιώμα να ονομάζουν «φέτα» το λευκό τυρί που παράγεται στον Καναδά καθώς θα ενεργοποιηθεί πλήρως η κατοχύρωση και προστασία της ελληνικής φέτας και μόνο αυτή που παράγεται στην Ελλάδα, με τις προϋποθέσεις και διαδικασία που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, θα μπορεί να φέρει την ονομασία «φέτα».

Σε περίπτωση δε παραβίασης και σφετερισμού της ονομασίας «φέτα» θα υπάρχουν πλήρεις νομικές συνέπειες, καθώς το προϊόν θα απολαμβάνει απόλυτης προστασίας ενώ έως τώρα προστατευόταν, σχετικά, στη γενική κατηγοριοποίση του «generic».

Μετά την πάροδο, δε, της πενταετίας για τους παλιούς παραγωγούς και από την έναρξη της προσωρινής ισχύος εφαρμογής της Συμφωνίας CETA, η αναγραφή στη συσκευασία του ονόματος «φέτα» θα πρέπει, υποχρεωτικά, να συνοδεύεται από τον προσδιορισμό «είδους-kind», «τύπου-type», «στυλ-style», «κατ’ απομίμηση-imitation», ή άλλη συναφή έκφραση, σε συνδυασμό με τη ρητή αναγραφή της γεωγραφικής προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ θα απαγορεύεται και η χρήση ενδείξεων, εικόνων ή συμβόλων που ευθέως παραπέμπουν στην Ελλάδα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στον καταναλωτή και να μπορεί να διακρίνει άμεσα το προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

FacebookTwitterRSS

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση