Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
greek french
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι

Γραφείο Ακολούθου Άμυνας

Το Επιτελείο του Γραφείου Άμυνας, της Πρεσβείας, του οποίου επικεφαλής είναι ο Ακόλουθος Άμυνας, αντιπροσωπεύει όλους τους κλάδους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ένα από τα βασικότερα καθήκοντά του είναι η παροχή συμβουλών στον Πρέσβη για ζητήματα αμυντικής πολιτικής, στρατιωτικών θεμάτων, εξοπλιστικής πολιτικής, αμυντικής τεχνολογίας και προμηθειών.

Διεύθυνση: 18, rue Auguste Vaquerie 75116 Paris
Τηλ: (+33) 09 83 71 57 99,
Φαξ : (+33)  01 49 52 02 72
mail:

Γραφείο Ακολούθου Άμυνας

κ. Παντελής ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ Σμχος (Ι)
Ακόλουθος Άμυνας

κ. Παναγιώτης ΚΟΥΚΕΛΛΗΣ, Λοχαγός (ΜΧ)
Βοηθός, Αξιωματικός ΑΚΑΜ

κα. Μαρία ΙΩΑΝΝΟΥ Λοχαγός (ΥΝ)
Βοηθός, Αξιωματικός ΑΚΑΜ

κα Δήμητρα ΚΩΣΤΟΓΛΑΝΗ Αρχισμηνίας (ΥΤΑ)
Βοηθός ΑΚΑΜ

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2016
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0