Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
greek french
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι

Πολιτικό τμήμα

Το πολιτικό τμήμα της Πρεσβείας Παρισίων παρακολουθεί και αναλύει τις τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με την εσωτερική και εξωτερική πολιτική επικαιρότητα στην Γαλλία, με βασικό γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Παράλληλα, o Πρέσβυς της Ελλάδος εκπροσωπεί την Ελληνική Δημοκρατία στο Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (Δ.Ο.Γ.), ενώ μέλη του πολιτικού τμήματος της Πρεσβείας αποτελούν σημεία επαφής της Ελλάδος στο M.T.C.R.(Missile Technology Control Regime).

Διεύθυνση
17, Rue Auguste Vacquerie
75116 Paris
France
Tel +33  1 47237228
Fax +33 1 47237385
Email

κ. Ιωάννης Μιλτιάδης ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Σύμβουλος Πρεσβείας Α'

κ. Γεώργιος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Σύμβουλος Πρεσβείας Α'

κα Σοφία ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗ
Σύμβουλος Πρεσβείας Α'

κ. Ιάσων ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ
Γραμματέας Πρεσβείας Β'

κ. Δημήτριος ΨΙΑΧΑΣ
Γραμματέας Πρεσβείας Γ', (Διευθύνων Προξενικού Γραφείου)

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 07 Φεβρουάριος 2018
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0