Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
greek french
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι

Προξενικό Γραφείο

Το Προξενικό Γραφείο χειρίζεται προξενικά συμπεριλαμβανομένων και νομικών ζητημάτων. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προξενικού Γραφείου συμπεριλαμβάνονται οικογενειακές, νομικές υποθέσεις όπως δήλωση γέννησης τέκνων, ονόματος, η επικύρωση γνησίου της υπογραφής, η σύνταξη Πληρεξουσίου, όπως επίσης και η παροχή βοήθειας σε Έλληνες κρατούμενους και σε Έλληνες υπηκόους σε περιπτώσεις ανάγκης.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει το Προξενικό Γραφείο, επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα του ιστότοπού μας. Εκτός από το Προξενικό Γραφείο στο Παρίσι, υπάρχουν επίτιμα Προξενεία στις πόλεις Bordeaux, Calais, Grenoble, Le Havre, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Strasbourg. Επίτιμο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας υπάρχει επίσης στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

23 rue Galilée
75116 Paris
France
Tel :  +33 1 47 20 40 64
Fax : +33 1 47 20 70 28
Email:
Τηλ. Έκτακτης ανάγκης: +33 6 11 22 28 37

Ώρες κοινού:
Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι δέχεται το κοινό από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 9.30 μέχρι 13.00.

Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ανοικτό από 9.00 έως 17.00.
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης : +33 6 11 22 28 37

Αιτήσεις Διαβατηρίων, Συμβολαιογραφικές Πράξεις, Μετοικεσίες, Πιστοποιητικά Μονίμου Κατοίκου, Στρατολογικά, Δήλωση Ληξιαρχικών Γεγονότων (γάμου, γεννήσεων, θανάτων κλπ), ενέργειες για την Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ραντεβού.

Δημήτριος ΨΙΑΧΑΣ
Γραμματέας Πρεσβείας Γ'
Διευθύνων

Χρήστος ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ
Ληξιαρχικά, Ιθαγένειες, Πολιτογραφήσεις, Μεταφορές σορού, Θεωρήσεις

Ελένη ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Διαβατήρια, Απώλειες - Προσωρινά Διαβατήρια (laissez passer), Θεωρήσεις Νοσηλείων, Συντάξεις, Πιστοποιητικά ζωής

Βάσω ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Διαβατήρια, Απώλειες - Προσωρινά Διαβατήρια (laissez passer), Μετοικεσίες, Θεωρήσεις Νοσηλείων

Λυδία ΚΛΑΙΡΗ
Γραμματεία, γραμματεία δικαστικών – συμβολαιογραφικών θεμάτων, Επιδόσεις, Άδειες οδήγησης, Φυλακισμένοι, Πρωτόκολλο

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 07 Φεβρουάριος 2018
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0