Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
greek french

Ελληνική Ιθαγένεια

Το δικαίωμα στην Ελληνική ιθαγένεια, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες άσκησής της ρυθμίζονται από τον “Κώδικα Ιθαγένειας” και τη συναφή νομοθεσία.

Η βασική φιλοσοφία της ανωτέρω νομοθεσίας είναι η εξής:


Το δικαίωμα στην Ελληνική ιθαγένεια θεμελιώνεται στην γέννηση από γονέα (πατέρα ή μητέρα) που είναι Έλληνας πολίτης. Δεν είναι απαραίτητο ο γονέας να έχει ασκήσει το δικαίωμά του στην Ελληνική ιθαγένεια, αρκεί να το θεμελιώνει, δηλ. να είναι τέκνο Έλληνα πολίτη ή Ελληνίδας.

Νομική βάση της Ελληνικής υπηκοότητας αποτελεί η εγγραφή στα δημοτολόγια Δήμου του Ελληνικού Κράτους. Τα σχετικά πιστοποιητικά δημοτολογίου συνιστούν το νόμιμο τεκμήριο της Ελληνικής ιθαγένειας και μπορούν να εκδοθούν από τις αρμόδιες δημοτικές Αρχές μετά από αίτηση που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι (εφ’ όσον διαμένουν μονίμως στην Γαλλία) μέσω των  Ελληνικών Προξενικών Αρχών. Η εγγραφή του γάμου των γονέων και της γέννησης των ενδιαφερομένων στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας του Ελληνικού Κράτους είναι προϋπόθεση για τη δημοτολογική εγγραφή και την έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου.

Τα Ελληνικά Προξενεία έχουν καθήκον να εξειδικεύσουν τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας προς τους ενδιαφερομένους ομογενείς κατά περίπτωση, να εξηγήσουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις  θεμελίωσης δικαιώματος για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και ποιες είναι οι διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Σε κάθε περίπτωση, η οριστική διαπίστωση της ιθαγένειας δεν γίνεται από τα Προξενεία, αλλά από τις Περιφέρειες στην Ελλάδα και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επισημαίνουμε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας, με την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα δημοτολόγια Δήμου του Ελληνικού Κράτους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Ελληνικού διαβατηρίου.

Προξενικό Γραφείο στο Παρίσι
Για την αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα του Προξενικού Γραφείου στο 01 47 23 90 08 για να ορίσετε τηλεφωνικώς ραντεβού για την κατάθεση των δικαιολογητικών για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Κατά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να προσκομίσετε όσα στοιχεία θεωρείτε ότι τεκμηριώνουν την Ελληνική σας καταγωγή.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 04 Μάιος 2012
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0