Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
greek french

Πιστοποιητικά Ζωής

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Ζωής, το οποίο υποβάλλεται σε ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό φορέα στην Ελλάδα, ο/η ενδιαφερόμενος/η οφείλει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στην Προξενική Αρχή και να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Ταυτότητα η διαβατήριο
2. Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου

Για τους ενδιαφερόμενους που δεν μπορούν να προσέλθουν στην Προξενική Αρχή, υπάρχει η δυνατότητα ταχυδρομικής διεκπεραίωσης του αιτήματός τους, εφόσον αποστείλουν στην Αρχή μας:

1.  Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ζωής
2.  Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
3.  Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου
4. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ζωής από τον Δήμο κατοικίας του/της ενδιαφερομένου/ης στη Γαλλία (ή από Δημόσιο Νοσοκομείο στην περίπτωση ασθενών). Σημειώνεται ότι η ημερομηνία που θα αναγραφεί στο Πιστοποιητικό Ζωής που θα εκδόσει η Αρχή μας θα είναι η ίδια με εκείνη που αναφέρεται στο πιστοποιητικό του Γαλλικού Δήμου κατοικίας ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ανεξαρτήτως από το χρόνο που έχει παρέλθει ενδιαμέσως.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής διεκπεραίωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εσωκλείουν και απαντητικό φάκελο, με αναγραμμένη τη διεύθυνση επιστροφής στην οποία επιθυμούν να παραλάβουν το Πιστοποιητικό Ζωής και με επικολλημένο γραμματόσημο (εφόσον πρόκειται για αποστολή εντός της Γαλλίας) ή ταχυδρομικά κουπόνια (εφόσον πρόκειται για αποστολή στην Ελλάδα ή τρίτη χώρα).

Κόστος: 10 Ευρώ   

Προξενικό Γραφείο στο Παρίσι.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το αρμόδιο τμήμα στο:
+ 33 1 47 23 90 27

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 17 Μάρτιος 2015
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0