Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
greek french

Θεώρηση Νοσηλείων

Οι Έλληνες πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν στην Γαλλία, οφείλουν, πριν την αναχώρησή τους, να προμηθευτούν από τον ασφαλιστικό τους φορέα την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, η οποία θα καλύψει ενδεχόμενη έκτακτη νοσηλεία τους κατά την διάρκεια της εδώ παραμονής τους.

Για την κάλυψη εξόδων προγραμματισμένης νοσηλείας, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προμηθευτούν από τον ασφαλιστικό τους φορέα το έντυπο Ε112 πριν την αναχώρησή τους για τη Γαλλία.

Το Προξενικό Γραφείο στο Παρίσι

Η Θεώρηση Νοσηλείων μπορεί να πραγματοποιηθεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 9.30 και 16.30, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών και αποδείξεων προς Θεώρηση από τους ενδιαφερόμενους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι πραγματοποιεί θεωρήσεις μόνο πρωτότυπων δικαιολογητικών.

Για τους ενδιαφερόμενους που δεν μπορούν να προσέλθουν στο Προξενικό Γραφείο, υπάρχει η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής στην Αρχή μας των εγγράφων προς Θεώρηση. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εσωκλείουν και απαντητικό φάκελο, με αναγραμμένη τη διεύθυνση επιστροφής στην οποία επιθυμούν να παραλάβουν τα Θεωρημένα έγγραφα και με επικολλημένο γραμματόσημο (εφόσον πρόκειται για αποστολή εντός της Γαλλίας) ή ταχυδρομικά κουπόνια (εφόσον πρόκειται για αποστολή στην Ελλάδα ή τρίτη χώρα).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το αρμόδιο τμήμα στο + 33 1 47 23 90 19.

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0