Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018
greek french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για μη Έλληνες arrow Επικύρωση Γνησίου Υπογραφής

Επικύρωση Γνησίου Υπογραφής

Για την επικύρωση του γνησίου υπογραφής σε κείμενο Εξουσιοδότησης ή Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν.1599/1986) απαιτείται:

1. Αυτοπρόσωπη παρουσία υπογράφοντος
2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο υπογράφοντος

Σημειώνεται ότι ο υπογράφων υποχρεούται να προσκομίσει το πρωτότυπο δημόσιο έγγραφο ο αριθμός του οποίου αναφέρεται και εντός του κειμένου της Εξουσιοδότησης ή Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν.1599/1986)

Για την επικύρωση του γνησίου υπογραφής, η Εξουσιοδότηση ή Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986)  πρέπει υποχρεωτικά να υπογραφεί στο Προξενικό Γραφείο, ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου. Η επικύρωση υπογραφής που έχει τεθεί σε προγενέστερο χρόνο ΔΕΝ είναι δυνατή.

Η επικύρωση γνησίου υπογραφής πραγματοποιείται αυθημερόν.

Χαρτοσήμανση: 10 Ευρώ για επικύρωση υπογραφής Έλληνα πολίτη και 20 Ευρώ για επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 30 Απρίλιος 2012
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0