Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018
greek german
Η Πρεσβεία

Ιστορία Αρχής

Ο πρώτος Ελληνας πρέσβυς που διαπιστεύεται στο Βερολίνο, λίγα χρόνια μόλις μετά την επανάκτηση της ανεξαρτησίας και την ίδρυση ελληνικού κράτους, είναι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, προσωπικότητα της επανάστασης, ο οποίος μάλιστα πριν να διαπιστευθεί στο Βερολίνο είχε διατελέσει για βραχύ χρονικό διάστημα  και πρωθυπουργός, θέση την οποία ανέλαβε άλλες τρεις φορές στις επόμενες δεκαετίες. Στην περίοδο εκείνη το Βερολίνο ήταν  πρωτεύουσα της Πρωσσίας, ο δε Μαυροκορδάτος ήταν ταυτόχρονα διαπιστευμένος και στο Μόναχο, στο τότε βασίλειο της Βαυαρίας, από  τον βασιλικό οίκο της οποίας προήρχετο ο βασιλιάς της Ελλάδας Οθων.
Μετά την ενοποίηση της Γερμανίας  το 1871 , ο πρώτος Ελληνας πρέσβυς στο Βερολίνο ήταν ο Γρηγόριος Υψηλάντης. Ο Γρηγόριος Υψηλάντης, ανεψιός του Αλεξάνδρου και Δημήτριου Υψηλάντη, πρωτεργατών της επανάστασης, ήταν και προ του 1871 διαπιστευμένος στο Βερολίνο, ως έδρα της Βορειογερμανικής Συνομοσπονδίας, ενώ παράλληλα ήταν διαπιστευμένος και στην Βιέννη.  Σημειώνεται ως μία από τις ενδιαφέρουσες συμπτώσεις της ιστορίας, ότι ο Γρηγόριος Υψηλάντης και ο γιος του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου,  Γεώργιος, είχαν νυμφευθεί τις δύο κόρες του εθνικού ευεργέτη Σίμωνος Σίνα, μιας  από τις σημαντικώτερες επιχειρηματικές προσωπικότητες του 19ου αιώνα, εθνικού ευεργέτη για την Ελλάδα, αλλά και ευεργέτη  και των πόλεων  της Βιέννης και Βουδαπέστης, όπου δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά.

Ο πρώτος Ελληνας πρέσβυς διαπιστευμένος αποκλειστικά στο Βερολίνο, υπήρξε ο   Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, ο οποίος είχε διατελέσει νωρίτερα υπουργός Εξωτερικών και ήταν επίσης γνωστός ως συγγραφέας. Ο εγγονός του, με το ίδιο όνομα, ήταν ο τελευταίος πρέσβυς, όταν έκλεισε η Πρεσβεία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είχε την έδρα της στην Βόννη, ενώ στο Ανατολικό Βερολίνο έδρευε από το 1975, μέχρι την επανένωση της Γερμανίας το 1989, η ελληνική Πρεσβεία στην τότε Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Την πρώτη δεκαετία μετά την επανένωση η ελληνική Πρεσβεία συνέχισε να εδρεύει στην Βόννη, αλλά με την ανακήρυξη του Βερολίνου ως πρωτεύουσας της ενωμένης Γερμανίας μεταφέρθηκε πλέον και η πρεσβεία της Ελλάδος από την Βόννη στο Βερολίνο, όπου στεγάζεται στην Jägerstrasse 54/55, μέχρις ολοκλήρωσης της ανακατασκευής του παλαιού  κτιρίου στην διεύθυνση στην οποία στεγαζόταν η Πρεσβεία και προπολεμικά (βλ. το σχετικό με το κτίριο της Πρεσβείας λήμμα).

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0