Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
greek german
Η Πρεσβεία

Πολιτικό τμήμα

Το πολιτικό τμήμα της Πρεσβείας παρακολουθεί και αναλύει τις τρέχουσες εξελίξεις στην εσωτερική,  εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορους τομείς.

κ. Θεόδωρος ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ, Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄
Επικεφαλής της Διπλωματικής Αποστολής

κ. Ευστάθιος ΠΑΪΖΗΣ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ, Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄
Πρεσβευτής-Σύμβουλος

κ. Ιωάννης ΠΥΡΓΑΚΗΣ, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄

κ. Στέφανος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Γραμματέας Πρεσβείας A΄

κ. Αριστείδης ΡΑΔΙΟΠΟΥΛΟΣ, Γραμματέας Πρεσβείας A΄

κ. Φώτης ΦΙΛΕΝΤΑΣ, Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0