Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
Η Ελλάδα στην Κροατία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow ΕΛΛΑΔΑ: Επέκταση μέτρων στο πλαίσιο του περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19 (ΣΧΕΤ .:ΦΕΚ: FEK 2089 / 31.05.2020)

ΕΛΛΑΔΑ: Επέκταση μέτρων στο πλαίσιο του περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19 (ΣΧΕΤ .:ΦΕΚ: FEK 2089 / 31.05.2020)

Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020

1.Τα περιοριστικά μέτρα για την υποχρεωτική αυτοαπομόνωση προσώπων που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια από το εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της ΕΕ) και ανεξάρτητα από τον τρόπο εισόδου, παρατείνονται έως τις 15.06.2020, ώρα 12:00.

2. Σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων από το τεστ για COVID-19, η περίοδος της  αυτοαπομόνωσης ανέρχεται στις επτά (07) ημέρες

3. Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων από το τεστ για COVID-19, η περίοδος της  αυτοαπομόνωσης ανέρχεται στις δεκατέσσερις (14) ημέρες

4. Τα άτομα που στερούνται διαμονής στην Ελλάδα οφείλουν να παραμείνουν στον τόπο της προσωρινής κατοικίας τους, όπως στο ξενοδοχείο, στην οικία του ή στην οικία ενός συγγενή ή ενός φίλου. Εάν παραμείνουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα.

5. Οι Αρμόδιες Αρχές και οι Φορείς Ελέγχου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν σε όλους όσους εισέρχονται στην Ελλάδα, διεύθυνση διαμονής

6. Στα άτομα που παραβιάζουν το μέτρο της αυτοαπομόνωσης θα επιβληθούν πρόστιμα 5.000 ευρώ

7. Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες μεταφορών, (αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες μεταφορές), ανεξαρτήτως υπηκοότητας μετά την είσοδό τους στη χώρα και χωρίς καθυστέρηση πρέπει, είτε να διέλθουν τη χώρα, είτε να κατευθυνθούν προς τον προορισμό τους στην Ελλάδα, και στη συνέχεια να υποβληθούν σε επτά (7) ήμερη αυτοαπομόνωση.

8. Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης μιας νέας διεθνούς μεταφοράς εντός της παραπάνω χρονικής περιόδου, αίρεται ο ανωτέρω περιορισμός

9. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα άτομα οφείλουν, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, να ακολουθούν και να σέβονται τα μέτρα και τους περιορισμούς που επιβάλλει η Ελληνική Κυβέρνηση με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19.

10. Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την απαγόρευση εισόδου ή τον περιορισμό των συνδέσεων με άλλες ξένες χώρες ή την άφιξη / αναχώρηση σκαφών δεν επηρεάζονται από τα προαναφερόμενα μέτρα.