Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
Η Ελλάδα στην Κροατία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow ΚΡΟΑΤΙΑ: Μέτρα εισόδου στην Κροατία στο πλαίσιο του περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού/20.5.2020

ΚΡΟΑΤΙΑ: Μέτρα εισόδου στην Κροατία στο πλαίσιο του περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού/20.5.2020

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020


Το Αρχηγείο Πολιτικής Προστασίας της Δημοκρατίας της Κροατίας, εξέδωσε νέα Απόφαση (19.5.20) σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση διέλευσης των κρατικών συνόρων στα συνοριακά σημεία της Δημοκρατίας της Κροατίας του Μαρτίου τ.ε.,  σύμφωνα με την οποία προκειμένου να προστατευθεί ο πληθυσμός της Δημοκρατίας της Κροατίας από το COVID-19, οι ανωτέρω απαγορεύσεις και περιορισμοί παρατείνονται έως τις 15 Ιουνίου 2020.
Η Δημοκρατία της Κροατίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη «σημαντικών» μετακινήσεων υπηκόων τρίτων χωρών πέραν των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, εφαρμόζει πιο περιοριστικά  μέτρα για τους υπηκόους τρίτων χωρών συγκριτικά με τους υπηκόους χωρών  ΕΕ / Σένγκεν κατά την εφαρμογή της απόφασης για την προσωρινή απαγόρευση της διέλευσης των συνόρων της Κροατίας.

Ορισμένοι περιορισμοί καταργούνται σταδιακά και:

-    Οι Κροάτες πολίτες επιτρέπεται τώρα να εισέλθουν στη Δημοκρατία της Κροατίας, καθώς και να πάνε στο εξωτερικό, χωρίς την υποχρέωση αυτο-απομόνωσης για 14 ημέρες, αλλά σε συμμόρφωση με τα γενικές και τις ειδικές συστάσεις και οδηγίες του Κροατικού  Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας.

-    Ομοίως, οι πολίτες χωρών της ΕΕ / Σένγκεν, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους:

•    επιτρέπεται να εισέλθουν στη Δημοκρατία της Κροατίας, σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές συστάσεις και οδηγίες του Κροατικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας  όταν πρόκειται για επιχειρηματικούς λόγους ή άλλα οικονομικά συμφέροντα.
•    επιτρέπεται να εισέλθουν στη Δημοκρατία της Κροατίας, σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές συστάσεις και οδηγίες του Κροατικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας  όταν πρόκειται για τουρισμό και έχουν στην κατοχή τους  αποδεικτικά προπληρωμένης διαμονής ή  κράτησης σε ξενοδοχείο / διαμέρισμα/κάμπινγκ ή ενοικίασης σκάφους αναψυχής,