Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
Η Ελλάδα στην Κροατία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Επέκταση των μέτρων εισόδου στην Ελλάδα στο πλαίσιο του περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού. (βλ.: ΦΕΚ 1839/B/13.5.2020, ΦΕΚ 1849/B/14.5.2020, ΦΕΚ 1850/B/ 14.5.2020, ΦΕΚ 1860/ B/ 15.5.2020, ΦΕΚ

Επέκταση των μέτρων εισόδου στην Ελλάδα στο πλαίσιο του περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού. (βλ.: ΦΕΚ 1839/B/13.5.2020, ΦΕΚ 1849/B/14.5.2020, ΦΕΚ 1850/B/ 14.5.2020, ΦΕΚ 1860/ B/ 15.5.2020, ΦΕΚ

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

1) Η απαγόρευση διέλευσης των κρατικών συνόρων σε υπηκόους τρίτων χωρών παρατείνεται έως τις 15.06.2020 στις 23:00. Οι πολίτες της ΕΕ και των χωρών Σένγκεν εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
2) Τα περιοριστικά μέτρα για την αυτοαπομόνωση ατόμων που εισέρχονται στη χώρα από το εξωτερικό παρατείνονται έως τις 31.05.2020 και στις 12:00.
3) Ο περιορισμός όλων των συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρατείνεται έως τις 31.05.2020 στις 15:00
4) Ο περιορισμός όλων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με την Αλβανία, καθώς και η απαγόρευση διέλευσης των κρατικών συνόρων από την Αλβανία παρατείνεται έως τις 31.05.2020 στις 15:00. Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει:
• Έλληνες πολίτες, κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια ή συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα
• Διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων
• μεταφορά  εμπορευμάτων με πλοίο


5) Ο περιορισμός όλων των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και η απαγόρευση διέλευσης των κρατικών συνόρων από τη Βόρεια Μακεδονία παρατείνεται έως τις 31.05.2020 στις 15:00. Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει:
• Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια ή συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα
• Διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων


6) Ο περιορισμός όλων των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την Ιταλία παρατείνεται έως τις 31.05.2020 στις 15:00. Οι μεταφορές εμπορευμάτων με φορτηγά πλοία και φορτηγά εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

7) Ο περιορισμός όλων των αεροπορικών συνδέσεων με την Ισπανία παρατείνεται έως τις 31.05.2020 στις 15:00.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα ακόλουθα μέτρα ενδέχεται να ισχύουν για τους ταξιδιώτες των περιπτώσεων 4,5,6,7, εξαιρούμενα από την εφαρμογή των μέτρων:

•    επιβολή κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών ελέγχων, καθώς και μέτρων προληπτικής υγειονομικής παρακολούθησης, εμβολιασμού, φαρμακευτικής αγωγής και προληπτικής νοσηλείας προσώπων που προέρχονται από περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση της νόσου,
•    επιβολή προληπτικών ελέγχων υγειονομικής φύσεως και κλινικών ή εργαστηριακών ελέγχων σε όλα ή επιμέρους σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα μέσω αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου,
•    στον προσωρινό περιορισμό προσώπων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες μόλυνσης από τον ιό ή προέρχονται από κράτη όπου έχει παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση της νόσου, υπό συνθήκες που αποτρέπουν την επαφή με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί μετάδοση της νόσου. Το μέτρο του προσωρινού περιορισμού δύναται να υλοποιείται σε κατάλληλο χώρο νοσοκομείου, υγειονομικής δομής, θεραπευτικού ιδρύματος, σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις προσωρινής διαμονής, ή και κατ’ οίκον, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου.
8) O προσωρινός περιορισμός εν όλω του κατάπλου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτου σημαίας, στην Ελληνική Επικράτεια προερχομένων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό της αλλοδαπής, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά, παρατείνεται ως τις 31.05.2020, ώρα 15:00. Εφόσον τα πλοία είναι κενά επιβατών και δεν προέρχονται από κράτη για τα οποία ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα, επιτρέπεται ο κατάπλους τους αποκλειστικά σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Για τα κρουαζιερόπλοια εξακολουθούν να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα.