Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
Η Ελλάδα στην Κροατία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow NOTA 2926/2020/MZ: Απόφαση για την τροποποίηση προηγούμενης απόφασης σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση διέλευσης των κρατικών συνόρων στα σύνορα της Δημοκρατίας της Κροατίας.

NOTA 2926/2020/MZ: Απόφαση για την τροποποίηση προηγούμενης απόφασης σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση διέλευσης των κρατικών συνόρων στα σύνορα της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Το Αρχηγείο Πολιτικής Προστασίας της Δημοκρατίας της Κροατίας, εξέδωσε στις 24 Ιουνίου 2020 Aπόφαση για την τροποποίηση προηγούμενης απόφασης σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση διέλευσης των κρατικών συνόρων στα σύνορα της Δημοκρατίας της Κροατίας. Με την παρούσα απόφαση, προκειμένου να προστατευθεί ο πληθυσμός της Δημοκρατίας της Κροατίας από το COVID -19, ένα ειδικό καθεστώς εισόδου στην Δημοκρατία της Κροατίας αποφασίζεται για άτομα που προέρχονται από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο *, τη Δημοκρατία της Σερβίας και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Τα άτομα από τις προαναφερθείσες χώρες πρέπει να απομονωθούν στο σπίτι τους ή σε άλλα κατάλληλα καταλύματα, για 14 ημέρες μετά την είσοδό τους στη Δημοκρατία της Κροατίας.

Η υποχρέωση αυτο-απομόνωσης δεν ισχύει:

- σε άτομα που έρχονται στις προαναφερθείσες χώρες και ταξιδεύουν μέσω της Δημοκρατίας της Κροατία

- σε άτομα που εισέρχονται στη Δημοκρατία της Κροατίας μετά τη διέλευση μέσω των

Προαναφερθέντων χωρών

Η απόφαση έχει ισχύ από την  25η Ιουνίου 2020.

* Η ονομασία αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και είναι σύμφωνη με την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ ΗΕ) 1244/1999 και τη Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔΧ) σχετικά με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου..