Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

ΝΟΤΑ 3340/13.072020

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

Μετά την απόφαση σχετικά με τους προσωρινούς περιορισμούς διέλευσης των κρατικών συνόρων στα συνοριακά σημεία διέλευσης της Δημοκρατίας της Κροατίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 74/20), το Κροατικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας εξέδωσε, στις 10 Ιουλίου 2020, τις Συστάσεις και Οδηγίες για τους ταξιδιώτες που διέρχονται τα κρατικά σύνορα της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Το κείμενο των συστάσεων και των οδηγιών  είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα στο ακόλουθο σύνδεσμο :

https://www.koronavirus.hr/recommendations-and-instructions-for-crossing-the-state-border/736