Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

Εθνικές Θεωρήσεις

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα

Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα. Περιπτώσεις, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης εθνικών θεωρήσεων από διπλωματικές και έμμισθες προξενικές αρχές

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 265/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010

Υπόδειγμα αίτησης θεώρησης

Eναρμονισμένο έντυπο ιατρικού πιστοποιητικού για την έκδοση εθνικής θεώρησης (τύπου D) Υπόδειγμα 1 - Υπόδειγμα 2

-ERASMUS+ Programme

Visa & Residence Permit guide for students

1. Φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «COME TO STUDY OR TEACH IN EUROPE»

2. Φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «WORK TOGETHER WITH EUROPEAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS»

3. Ενημερωτικός οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Erasmus+ booklet_International dimension»

4. Λίστα του ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα με τα εγκεκριμένα Πανεπιστήμια με τα οποία η Ελλάδα θα έχει συνεργασία στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας

5. Άλλες πληροφορίες/χρήσιμο λίνκ http://www.iky.gr/erasmusplus

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012