Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

Επίδοση Δικογράφων

Αστικά και ποινικά δικόγραφα μπορούν να διαβιβασθούν για επίδοση από και προς τις ελληνικές αρμόδιες Δικαστικές Αρχές μέσω της Ε3 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών και, εν συνεχεία, του Προξενικού Γραφείου από και προς τους εμπλεκόμενους Έλληνες πολίτες.

Σημειώνεται ότι, μολονότι το Προξενικό Γραφείο μεριμνά για την επίδοση δικογράφων σε Έλληνες του εξωτερικού, η παραλαβή του επιδιδόμενου δικογράφου δεν είναι υποχρεωτική από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται. Ως εκ τούτου, η διαδικασία επίδοσης δεν είναι πάντα αποτελεσματική.

Επίσης, μέσω του Προξενικού Γραφείου και εν συνεχεία της Ε3 Διεύθυνσης του ΥΠΕΞ διαβιβάζονται αλλοδαπά δικόγραφα.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2012