Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Επίδοση Δικογράφων

Αστικά και ποινικά δικόγραφα μπορούν να διαβιβασθούν για επίδοση από και προς τις ελληνικές αρμόδιες Δικαστικές Αρχές μέσω της Ε3 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών και, εν συνεχεία, του Προξενικού Γραφείου από και προς τους εμπλεκόμενους Έλληνες πολίτες.

Σημειώνεται ότι, μολονότι το Προξενικό Γραφείο μεριμνά για την επίδοση δικογράφων σε Έλληνες του εξωτερικού, η παραλαβή του επιδιδόμενου δικογράφου δεν είναι υποχρεωτική από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται. Ως εκ τούτου, η διαδικασία επίδοσης δεν είναι πάντα αποτελεσματική.

Επίσης, μέσω του Προξενικού Γραφείου και εν συνεχεία της Ε3 Διεύθυνσης του ΥΠΕΞ διαβιβάζονται αλλοδαπά δικόγραφα.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 03 Δεκέμβριος 2012

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση