Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

Ναυτιλιακές Υποθέσεις

Σε σχέση με τα ναυτιλιακά θέματα, το Υπουργείο Εξωτερικών συνεννοείται και συνεργάζεται με τους ως άνω φορείς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

•    Αφού λάβει σχετική ειδοποίηση, η Ε3 Διεύθυνση ενημερώνει τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ προκειμένου να παράσχουν βοήθεια σε Έλληνες ναυτικούς και να μεριμνήσουν για τη διάσωσή τους σε περίπτωση ναυαγίου.

•    Μεριμνά μέσω των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας για τον επαναπατρισμό εγκαταλειμμένων Ελλήνων ναυτικών σε συνεργασία με το ΥΕΝ.

•    Οι Προξενικές Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας είναι αρμόδιες για τη θεώρηση ναυτικών φυλλαδίων.

•    Οι Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Ε3 Διεύθυνση του ΥΠΕΞ, μεριμνούν για τη μεταφορά σορών θανόντων Ελλήνων ναυτικών.

•    Η Ε3 Διεύθυνση του ΥΠΕΞ ενημερώνει τις ξένες Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές στην Ελλάδα για ναυτικούς των χωρών τους που υπηρετούν σε υπό ελληνική σημαία πλοία ή πλοία που βρίσκονται εντός των ορίων δικαιοδοσίας των Ελληνικών Αρχών σε περιπτώσεις ναυτικού ατυχήματος ή ναυαγίου.

•    Η Ε3 Διεύθυνση, επίσης, διαβιβάζει αιτήματα των Ελληνικών Αρχών στις αρμόδιες Αρχές των ξένων κρατών, όπως π.χ. εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης-πλειστηριασμού πλοίων.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2012