Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
Η Ελλάδα στην Δανία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Επικυρώσεις - Γνήσιο υπογραφής

Επικυρώσεις - Γνήσιο υπογραφής

Επικυρώσεις - Γνήσιο υπογραφής

Για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής απαιτούνται:

- Διαβατήριο ή ταυτότητα του υπογράφοντος.
- Το έγγραφο, στο οποίο επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής.

Έντυπα εξουσιοδοτήσεων και υπευθύνων δηλώσεων διατίθενται, ατελώς, στο Προξενικό Γραφείο.

Η επικύρωση πραγματοποιείται αυθημερόν και το κόστος ανέρχεται σε  10 Ευρώ (75 Κορώνες Δανίας) για Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών μελών ΕΕ και σε 30 Ευρώ (225 Κορώνες Δανίας) για αλλοδαπούς.

Έντυπο εξουσιοδότησης (doc)
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/1986) (doc) (pdf)

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2016