Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Νοσηλεία

Έλληνες, που έχουν νοσηλευθεί στο εξωτερικό, μπορούν να προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά νοσηλείας (τιμολόγια, ιατρικές γνωματεύσεις) στο Προξενικό Γραφείο, προκειμένου να θεωρηθούν και εν συνεχεία να αποσταλούν στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα. Εφ' όσον βρίσκονται στην Ελλάδα, μπορούν εναλλακτικά να τα αποστείλουν για θεώρηση στο Προξενικό Γραφείο μέσω της Ε3 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών και εν συνεχεία στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 03 Δεκέμβριος 2012

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση