Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Νοσηλεία

Έλληνες, που έχουν νοσηλευθεί στο εξωτερικό, μπορούν να προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά νοσηλείας (τιμολόγια, ιατρικές γνωματεύσεις) στο Προξενικό Γραφείο, προκειμένου να θεωρηθούν και εν συνεχεία να αποσταλούν στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα. Εφ' όσον βρίσκονται στην Ελλάδα, μπορούν εναλλακτικά να τα αποστείλουν για θεώρηση στο Προξενικό Γραφείο μέσω της Ε3 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών και εν συνεχεία στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2012