Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Διαβατήρια

Information in Danish

Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την έκδοση διαβατηρίου:

Για πληρέστερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο http://passport.gov.gr/ της Δ/νσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μπορείτε να ελέγξετε την πορεία της αίτησης σας εδώ.

Τεχνικές προδιαγραφές για φωτογραφίες.

1. Ποια Αρχή είναι αρμόδια για την έκδοση διαβατηρίου;

Από 01/01/2006, τα διαβατήρια εκδίδονται αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία. Οι Προξενικές Αρχές είναι αρμόδιες για την παραλαβή των δικαιολογητικών και την αποστολή τους στην Ελληνική Αστυνομία για την έκδοση του διαβατηρίου.

2. Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού για έκδοση διαβατηρίου;

Για να κλείσετε ραντεβού, θα πρέπει να καλέσετε το τηλέφωνο του Προξενικού Γραφείου: (0045) 3334 6048, email: : grcon.cop[a]mfa.gr.

3. Πότε μπορώ να καλέσω το Προξενικό Γραφείο (τηλ.: (0045)-33346048
) για να κλείσω ραντεβού;

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 13.00μμ έως 14.00 μμ. Πριν κλείσετε το ραντεβού για την έκδοση του διαβατηρίου, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω, σημείο 4).

4. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση διαβατηρίου ;

Αν είστε ενήλικος (έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος) θα χρειασθείτε:

1.  Αίτηση που συμπληρώνετε στο  Προξενείο με την αυτοπρόσωπη παρουσία σας. Κατά την υποβολή της αίτησης, αν είστε άνω των 12 ετών, θα ληφθούν και τα δακτυλικά σας αποτυπώματα.

2.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (τελευταίας 10ετίας) και όπου τα προσωπικά σας στοιχεία που αναγράφονται δεν θα έχουν αλλάξει.

3.  Σε περίπτωση που δεν έχετε αστυνομική ταυτότητα, χρειάζεσθε πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο, που είστε εγγεγραμμένος/η στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να εκδοθεί από εμάς.

Σημείωση: Αν είστε ανυπότακτος εξωτερικού, χρειάζεται πρόσφατη (εντός τελευταίων 6 μηνών) βεβαίωση ανυποταξίας εξωτερικού από τη Στρατολογία.

4.  Το παλαιό σας διαβατήριο,

5.  Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, βιομετρικές, διαστάσεων 4Χ6 εκ. Αν έχετε Αστυνομική Ταυτότητα (βλ. παραπάνω), θα χρειαστείτε μόνο μία φωτογραφία. Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά τις τεχνικές προδιαγραφές για φωτογραφίες. Ειδικότερα, εφιστούμε την προσοχή, ως προς τις φωτογραφίες, στα εξής σημεία:

-    να μην υπάρχουν φωτεινές περιοχές, σκιάσεις ή αντανακλάσεις στο πρόσωπο (εξαιτίας του φωτισμού ή του φλας). Ομοίως, να μην υπάρχουν αντανακλάσεις στο εσωτερικό των ματιών ή στα γυαλιά.
-    το φόντο να είναι ανοικτού, ελαφρού χρώματος, κατά προτίμηση λευκού ή ανοικτού γκρι μέχρι 5% (όχι σκούρο). Το ανοικτό γκρι θα πρέπει να προτιμάται αν το εικονιζόμενο πρόσωπο έχει λευκά μαλλιά.
-    να μην αποκρύπτονται ή εμφανίζονται αλλοιωμένα σημεία του προσώπου (π.χ μαλλιά στο μέτωπο, έντονο μακιγιάρισμα).
-    να μην έχουν τύχει επεξεργασίας οι φωτογραφίες, με τεχνητά μέσα, για απαλοιφή ατελειών.

Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι αρκετές απορρίψεις αιτήσεων που επιστρέφονται στην Αρχή μας οφείλονται σε μη τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας.

6.  Κίτρινη κάρτα με CPR. Για κατοίκους Σουηδίας, έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας σας.

Οι ανήλικοι (δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος), θα χρειασθούν τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω. Επιπλέον είναι απαραίτητη η παρουσία και των δύο γονέων τους. Αν ο ένας από τους γονείς δεν μπορεί να έλθει στο Προξενείο, απαιτείται επίσημη έγγραφη συγκατάθεσή του. Για ειδικότερες περιπτώσεις (π.χ. παιδιά χωρισμένων γονέων, άτομα που έχει αναλάβει την κηδεμονία τους άλλο άτομο εκτός των γονέων του) χρειάζονται πρόσθετα δικαιολογητικά. Πριν έλθετε στο Προξενείο, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα.

5. Πόσο κοστίζει η έκδοση διαβατηρίου ;

Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος τους: 552 Κ.Δ. Για τους υπολοίπους: 633 Κ.Δ.
Το Προξενικό Γραφείο δέχεται μόνο μετρητά.

6. Ποια είναι η διάρκεια ισχύος του ελληνικού διαβατηρίου ;

Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος τους, το διαβατήριό ισχύει για 3 χρόνια. Για όλους τους άλλους, ισχύει για 5 χρόνια. Μετά τη λήξη του διαβατηρίου σας, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση νέου διαβατηρίου. Το παλιό σας διαβατήριο δεν μπορεί να ανανεωθεί.

7. Σε πόσο καιρό θα παραλάβω το διαβατήριό μου ;

Το νέο σας διαβατήριο παραδίδεται, υπό κανονικές συνθήκες, σε 1 – 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Όμως, κάποιες φορές σημειώνονται καθυστερήσεις στην αποστολή των αιτήσεων, ενώ ένα μικρό ποσοστό των αιτήσεων απορρίπτεται από την Αστυνομία για ειδικούς λόγους (π.χ. φωτογραφία μη αποδεκτή από το σύστημα, στρατολογικές εκκρεμότητες κλπ). Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να μη προγραμματίζετε ταξίδια αν δεν έχετε στα χέρια σας το νέο σας διαβατήριο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή με επιβάρυνση 37,5DKK.

8. Πώς θα παραλάβω το διαβατήριό μου ;


Μόλις έρθει το διαβατήριο σας, θα ειδοποιηθείτε,  τηλεφωνικά, για να έλθετε να το παραλάβετε. Αν είσθε ενήλικος, το διαβατήριό σας το παραλαμβάνετε εσείς προσωπικά. Αν επιθυμείτε να το παραλάβει άλλος, θα πρέπει να έχει στα χέρια του εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από εσάς και με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής σας. Διαβατήριο ανηλίκου παραλαμβάνεται από τον έναν εκ των γονέων. Αν το παραλάβει άλλος, πρέπει να έχει στα χέρια του εξουσιοδότηση που θα έχει υπογράψει ένας από τους γονείς και με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

9. Τι πρέπει να έχω μαζί μου για να παραλάβω το διαβατήριό μου ;

- το «σχετικό Τριπλότυπο είσπραξης τελών»,

- την «απόδειξη παράδοσης δικαιολογητικών για έκδοση διαβατηρίου» και

- το παλαιό σας διαβατήριο.

Αν επιθυμείτε το διαβατήριό σας να το παραλάβει άλλος, εκτός από τα παραπάνω, θα πρέπει να έχει μαζί του και:

- την δική του ταυτότητα ή διαβατήριο και

- την απαραίτητη εξουσιοδότηση (βλ. παραπάνω, σημείο 8)

Συμβουλή: Μόλις παραλάβετε το νέο σας διαβατήριο, υπογράψτε το και φωτοτυπήσετε την πρώτη του σελίδα, ώστε, σε περίπτωση απώλειας, να έχετε τα στοιχεία για την αντικατάστασή του.

Σας συμβουλεύουμε να έλθετε έγκαιρα για να παραλάβετε το διαβατήριό σας, γιατί σε περίπτωση μη παραλαβής του εντός 6 μηνών, αυτό επιστρέφεται στην Ελληνική Αστυνομία και ακυρώνεται.

10. Τι πρέπει να κάνω αν χάσω ή μου κλέψουν το διαβατήριό μου ;

Πρέπει να κάνετε δήλωση στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου, όπου χάθηκε ή εκλάπη το διαβατήριό σας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσέλθετε στο  Προξενείο, έχοντας μαζί σας την δήλωση που έχετε κάνει στο Αστυνομικό Τμήμα, το Δελτίο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας, που να έχει εκδοθεί τα τελευταία 10 χρόνια και όπου τα προσωπικά σας στοιχεία που αναγράφονται δεν θα έχουν αλλάξει. Αν δεν έχετε Αστυνομική Ταυτότητα, θα πρέπει να έχετε μαζί σας οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, ελληνικό ή δανικό, που να περιέχει φωτογραφία σας (π.χ. δίπλωμα οδήγησης). Αν δεν έχετε κανένα από τα παραπάνω, πρέπει να προσέλθετε με έναν μάρτυρα, για βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας σας.

Ανήλικος που έχασε το διαβατήριό του πρέπει να προσέρχεται στο  Προξενείο με έναν από τους γονείς του.Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021