Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Προξενικά τέλη

Προξενική Διατίμηση (τιμολόγηση σε Ευρώ ανά είδος πράξης):

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν από 1/3/2014.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή στο προξενικό γραφείο μπορεί να γίνει μόνο σε Κορώνες Δανίας (1 Ευρώ = 7,5 DKK για τον υπολογισμό της ισοτιμίας) και μόνο σε μετρητά.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 09 Σεπτέμβριος 2016

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση