Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Προξενικά τέλη

Προξενική Διατίμηση (τιμολόγηση σε Ευρώ ανά είδος πράξης):

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν από 1/3/2014.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή στο προξενικό γραφείο μπορεί να γίνει μόνο σε Κορώνες Δανίας (1 Ευρώ = 7,5 DKK για τον υπολογισμό της ισοτιμίας) και μόνο σε μετρητά.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2016