Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Η Ελλάδα στην Ολλανδία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής σε Εξουσιοδοτήσεις / Υπεύθυνες Δηλώσεις - Πιστοποιητικό Αμεταβλήτου

Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής σε Εξουσιοδοτήσεις / Υπεύθυνες Δηλώσεις - Πιστοποιητικό Αμεταβλήτου

Οι ακόλουθες πράξεις εκτελούνται δίχως ραντεβού

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής για εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση

Παρακαλούμε έχετε μαζί σας διαβατήριο ή ταυτότητα.
Κόστος θεώρησης υπογραφής:
Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. 10 ευρώ το οποίο κατατίθεται σε μετρητά.
Πολίτες εκτός Ε.Ε.  30 ευρώ το οποίο κατατίθεται σε μετρητά.


2. Πιστοποιητικό αμεταβλήτου για λήψη σύνταξης
Παρακαλούμε έχετε μαζί σας διαβατήριο ή ταυτότητα, καθώς και τον αριθμό μητρώου σας από το ταμείο που λαμβάνετε σύνταξη.

Κόστος έκδοσης πιστοποιητικού: 10 ευρώ όταν εκδίδονται πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από το προξενικό γραφείο προς το συμφέρον του συνταξιούχου.
ΑΤΕΛΩΣ όταν επικυρώνεται η υπογραφή του συνταξιούχου σε απόδειξη λήψης σύνταξης (έγγραφο ασφαλιστικού φορέα).

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 18 Μάιος 2017