Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Διαβατήρια

Οι Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι αρμόδιες μόνο για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση διαβατηρίων έχει η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με το Ν.3103/2003 η αρμοδιότητα εκδόσεως των ελληνικών διαβατηρίων ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης ελληνικών διαβατηρίων, η χρονική ισχύς τους και άλλα θέματα παράτασης, αντικατάστασης, απώλειας και ακύρωσης ρυθμίζονται από τα ΠΔ25/2004 και ΠΔ193/2005.

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για να υποβάλετε αίτηση για έκδοση νέου διαβατηρίου με δύο τρόπους:

1. Διαδικτυακά: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας προκειμένου να συμπληρώσετε τη συνημμένη αίτηση διαβατηρίου και παρακαλούμε όπως την αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

2. Δυνατότητα αποστολής της αίτησης διαβατηρίου με φαξ στο 070-3621649

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιθυμούμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σας - ραντεβού για διαβατήρια ρυθμίζονται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά ή μέσω φαξ και όχι τηλεφωνικά.

Αφού κάντε μία από τις δύο παραπάνω διαδικασίες, θα σας καλέσουμε τηλεφωνικά ή μέσω email για να επιβεβαιώσουμε το ραντεβού σας. Μόνον μετά την επιβεβαίωση θα ισχύει το ραντεβού. Εάν χρειάζεστε πιστοποιητικό γέννησης, το στέλεχος του Προξενείου που θα επικοινωνήσει μαζί σας θα σας ζητήσει τα σχετικά στοιχεία για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Δήμο στον οποίο είστε εγγεγραμμένος.

Σημαντική πληροφορία: Παρακαλούμε όπως οι αιτούντες άρρενες, πριν υποβάλουν αίτηση διαβατηρίου, ελέγξουν ότι είναι στρατολογικά τακτοποιημένοι.

Σημαντική πληροφορία: Σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι κάτοχος διαβατηρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, θα πρέπει να προσέρχεται με ένα μάρτυρα (ενήλικο κάτοχο έγκυρου διαβατηρίου/ ταυτότητας) ο οποίος θα βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία του.

Σημαντική πληροφορία: Η μεταγραφή του ονοματεπώνυμου του αιτούντος διαβατήριο γίνεται αυτόματα βάσει της ELOT 743. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τον τρόπο αναγραφής, πρέπει να προσκομίσετε δημόσιο ολλανδικό έγγραφο κατά την υποβολή της αίτησης (π.χ. άδεια παραμονής, δίπλωμα οδήγησης ή κάρτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης), που να δικαιολογεί τη διαφορετική αναγραφή.

Ειδικότερα:

Διαβατήριο 5ετούς ισχύος δικαιούται ο κάθε Έλληνας πολίτης άνω των 14 ετών και κοστίζει 84,40 €.

Διαβατήριο 3ετούς ισχύος χορηγείται σε ανήλικους μέχρι 14 ετών και κοστίζει 73,60 €.

Ταξιδιωτικά έγγραφα περιορισμένης ισχύος για επιστροφή στην Ελλάδα εκδίδονται ατελώς.

Κατά την κατάθεση της αιτήσεως για έκδοση διαβατηρίου απαιτείται οπωσδήποτε η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, καθώς και του ανηλίκου ή του επιτροπευομένου, μαζί με τον ασκούντα την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ανήλικοι 12 χρονών και άνω υπογράφουν την αίτηση, μαζί με τους γονείς ή κηδεμόνες τους , καθώς και την σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Ανήλικοι κάτω των 12 χρονών δεν υπογράφουν οι ίδιοι, παρά μόνο οι ασκούντες την γονική εξουσία γονείς ή κηδεμόνες τους.. Απαιτείται όμως η αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να καταθέσουν την αίτηση έκδοσης διαβατηρίου και τα λοιπά δικαιολογητικά, είτε στα αρμόδια γραφεία που λειτουργούν στις προξενικές μας αρχές, είτε στην Ελλάδα, κατά την εκεί προσωρινή παραμονή τους.Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019