Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
Η Ελλάδα στην Ολλανδία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Επικυρώσεις Εγγράφων-Apostille

Επικυρώσεις Εγγράφων-Apostille

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επικύρωση ολλανδικών δημοσίων εγγράφων (πτυχίων, ενδεικτικών, πιστοποιητικών κλπ) που προορίζονται για χρήση στην Ελλάδα, όπως και, αντίστροφα, η επικύρωση ελληνικών δημοσίων εγγράφων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην Ολλανδία, γίνεται με την διαδικασία που είναι γνωστή ως apostille.

Η επικύρωση apostille προβλέπεται από την Σύμβαση της Χάγης της 05.10.1961 για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης δημοσίων εγγράφων της αλλοδαπής. Τόσο η Ολλανδία όσο και η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενα μέρη στην σύμβαση και είναι επομένως υποχρεωμένες να κάνουν δεκτά τα έγγραφα η μία της άλλης που φέρουν την σφραγίδα apostille.

Γενικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών στα ολλανδικά και στα αγγλικά.


ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ 1.6.2014 (ΝΟΜΟΣ 4231/14, ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΑΠΑΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ APOSTILLE ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Η ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ, ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Η ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ Η ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.
________________________________________

ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αν θέλετε να επικυρώσετε:
•    Έγγραφα ιατρικής φύσεως (π.χ. πιστοποιητικά από γιατρούς, νοσοκομεία κ.ο.κ) , απευθύνεστε στον οργανισμό BIG Register (πρώην RIBIZ) (http://www.bigregister.nl/), τμήμα επικυρώσεων (legalisaties).
•    Έγγραφα μορφωτικής ή εκπαιδευτικής φύσεως (π.χ. βεβαιώσεις από πανεπιστήμια, σχολεία κλπ.): αρμόδιοι είναι δύο οργανισμοί: α) το DUO ( ), όταν πρόκειται για ολλανδικά πτυχία, βαθμολογίες ολλανδικών πανεπιστημίων κλπ (πληροφορίες στα αγγλικά και ολλανδικά), β) το Rechtbank Groningen, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί τους για να μάθετε πού πρέπει να απευθυνθείτε.
•    Έγγραφα οικονομικής - εμπορικής φύσεως (π.χ. καταστατικά εταιρειών, εμπορικά έγγραφα), απευθύνεστε στο εμπορικό επιμελητήριο (Kamer van Koophandel) που είναι αρμόδιο για την περιοχή όπου εκδόθηκε το έγγραφο . Στη συνέχεια, το Πρωτοδικείο (Rechtbank) της περιοχής επικυρώνει το έγγραφο με τη σφραγίδα Apostille.
________________________________________

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για την σφραγίδα apostille στα ελληνικά έγγραφα δεν είναι αρμόδιες οι προξενικές αρχές. Αρμόδιες είναι μόνο ειδικά προσδιορισμένες αρχές της χώρας που έχει εκδώσει το έγγραφο που χρειάζεται επικύρωση. Ελληνικά δημόσια έγγραφα επικυρώνονται με apostille στην Ελλάδα στις Περιφέρειες και τα δικαστικά έγγραφα στα Πρωτοδικεία των Περιφερειών. Για τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των ανωτέρω οργανισμών, επιλέξτε το αντίστοιχο αρχείο απο τα συνημμένα.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncmVla2NvbnN1bGF0ZW5sfGd4OjE4ZmQ2NTg5NDdmMDRhMjE (αρχείο nomarxies)

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncmVla2NvbnN1bGF0ZW5sfGd4OjZkNDZhODZlNzBmYmQ5MTI (αρχείο perifereies)

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncmVla2NvbnN1bGF0ZW5sfGd4OjExNzkzM2Y5MzBlOTA5NWE (αρχείο protodikeia)

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 18 Μάιος 2017