Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

Μετοικεσίες

Για χορήγηση πιστοποιητικού μετοικεσίας, θα συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά και εν συνεχεία θα αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Γραφείο μας ( )για καθορισμό ραντεβού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.        Η νέα διεύθυνση σας στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιείται απο τα κατάλληλα έγγραφα (συμβόλαιο ενοικίασης ή αγοράς).

2.        Βεβαίωση από τον ολλανδικό δήμο όπου διαμένει ο ενδιαφερόμενος στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασής του στην Ολλανδία. Σημειώνεται ότι πρόκειται για ειδικού τύπου βεβαίωση την οποία πρέπει να ζητήσετε ως εξής: Uittreksel van het GBA met uitdrukkelijke vermelding van de eerste gemeente in Nederland.

Σας θυμίζουμε ότι από την εν λόγω βεβαίωση πρέπει να προκύπτει ότι έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια διαμονής στην Ολλανδία.

3.        Πιστοποιητικό οριστικής σας διαγραφής από τον ολλανδικό δήμο λόγω μετοίκησής σας στην Ελλάδα.

4.        Εκκαθαριστικά της ολλανδικής εφορίας για τα δύο τελευταία έτη.

5.        Η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, είτε στο όνομα του ενδιαφερομένου, είτε στο όνομα μέλους της οικογένειας του, που επίσης μετοικεί.Το αυτοκίνητο πρέπει να του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα (κατοχή και χρήση) για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών πριν την αναχώρηση του.

6.        Το συμβόλαιο αγόρας του αυτοκινήτου από το οποίο θα προκύπτει σαφώς με ποιον  τρόπο αγοράστηκε (μετρητά, τραπεζικό δάνειο, ή leasing). Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι η παραπάνω πληροφορία όντως αναγράφεται στο συμβόλαιο. Σημειώνεται ότι το leasing δεν θεωρείται πλήρης κυριότητα του αυτοκινήτου.

7.        Το δίπλωμα οδήγησης του αυτοκινήτου, είτε στο όνομα του ενδιαφερομένου, είτε στο όνομα μέλους της οικογενείας του που επίσης μετοικεί. Το δίπλωμα πρέπει να έχει εκδοθεί έξι μήνες πριν από την έκδοση του Πιστοποιητικού.

8.        Ασφαλιστικό συμβόλαιο του οχήματος.

9.        Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια του ενδιαφερομένου και των μελών της οικογενείας του που μετοικούν.

10.        Το συμβόλαιο ενοικίασης της κατοικίας σας στην Ολλανδία από όπου προκύπτει σαφώς ότι κατοικείτε σε αυτό τα δυο τελευταία χρόνια και αποδείξεις δαιφόρων συναλλαγών π.χ. λογιαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεφώνου κ.λπ. Οι ετήσιες αποδείξεις της εταιρείας υδάτων, ηλεκτρικού  ρεύματος ή φυσικού αερίου είναι αρκετή. Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο ενοικίασης της οικίας σας συμπεριλαμβάνεται η πληρωμή των παραπάνω λογαριασμών, τότε παρακάλουμε όπως μας προσκομίσετε το συμβόλαιο ενοικίασης με υπογραμμισμένο το σχετικό όρο.

11.        Βεβαίωση εργασίας (ή βεβαιωσεις, αν υπάρχει αλλαγή εργασίας) για τα δύο τελευταία χρόνια παραμονής στην Ολλανδία.

12.        Όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν απόσπασμα από το ολλανδικό εμπορικό επιμελητήριο όπου αναγράφεται η έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης.

13.        Όσοι ειναι συνταξιούχοι θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων για τα εργάσιμα συντάξιμα χρόνια.

14.        Όσοι είναι άνεργοι θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν βεβαίωση απο το Γραφείο Εργασίας για την ακριβή ημερομηνία έναρξης και παύσης καταβολής του επιδόματος ανεργίας.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 18 Μάιος 2017