Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Πληρεξούσια

Ο Συμβολαιογράφος ή Δικηγόρος σας αποστέλλει το ΣΧΕΔΙΟ Πληρεξουσίου ηλεκτρονικά σε μορφή .doc (word), (όχι σκαναρισμένο, όχι .pdf), συνημμένο (attachment) με e-mail.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Προξενικού Γραφείου που θα το αποστείλετε είναι

Στο ίδιο mail θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εντολέα και του εντολοδόχου, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο

Όνομα πατέρα και μητέρας

Τόπος γέννησης

Χρονολογία γέννησης

Πόλη διαμονής

Η διεύθυνσή σας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας)

Το επάγγελμά σας

Τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας (αριθμός  τόπος και ημερομηνία εκδόσεως) που θα χρησιμοποιήσετε την ημέρα της υπογραφής του πληρεξουσίου.

Το κινητό σας τηλέφωνο και τα σταθερά τηλέφωνά σας οικίας και εργασίας.

Σε περίπτωση που ο εντολέας δεν έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, οφείλει να προσλάβει ορκωτό μεταφραστή/διερμηνέα της απόλυτης επιλογής και εμπιστοσύνης του, ο οποίος θα είναι παρών την ημέρα της υπογραφής του πληρεξουσίου, θα προβεί στη μετάφραση του κειμένου και θα συνυπογράψει. Το μεταφραστικό κόστος βαρύνει τον εντολέα και καταβάλλεται απ’ ευθείας στον διερμηνέα/μεταφραστή. Υπάρχει δυνατότητα παρουσίας ιδιώτη ο οποίος μπορεί να ασκήσει χρέη διερμηνέα.


. Εδώ υπάρχει ένας  κατάλογος ορκωτών μεταφραστών.

Για άτομα τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορούν να επηρεάσουν τις νοητικές τους ικανότητες, ηλικιωμένα άτομα  ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ο αρμόδιος προξενικός υπάλληλος θα εξετάσει την περίπτωση και έγκειται στην κρίση του εάν θα προβεί στη σύνταξη πληρεξουσίου ή όχι.

Η έκδοση-υπογραφή πληρεξουσίου γίνεται αυστηρά κατόπιν ραντεβού.

Για καθορισμό ραντεβού παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στο:

Κόστος Υπηρεσίας:

Πληρεξούσιο: 60 Ευρώ ανά φύλλο (1 φύλλο = 2 σελίδες)

Αντίγραφο πληρεξουσίου (ανά φύλλο): 10 Ευρώ

Πληρεξούσιο προς είσπραξη σύνταξης: 5 Ευρώ ανά φύλλο στο πρωτότυπο και 10 Ευρώ το αντίγραφο

Πληρεξούσιο για καταγραφή ληξιαρχικού γεγονότος: 5 Ευρώ ανά φύλλο στο πρωτότυπο και 10 Ευρώ το αντίγραφο

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2019