Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Πληρεξούσια

Εφιστούμε την προσοχή στον  Συμβολαιογράφο ή Δικηγόρο σας να σας αποστείλει e-mail με συνημμένο (attachment) το σχέδιο πληρεξουσίου σε ηλεκτρονική μορφή (ως Word μορφης .doc , όχι σκαναρισμένο).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Προξενικού Γραφείου που θα το αποστείλετε είναι Στο ίδιο mail θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εντολέα και του εντολοδόχου. Πιο συγκεκριμένα:
•         Ονοματεπώνυμο
•         Όνομα πατέρα και μητέρας
•         Τόπος γέννησης
•         Χρονολογία γέννησης
•         Πόλη διαμονής
•         Η διεύθυνσή σας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας)
•         Το επάγγελμά σας
•       Τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας (αριθμός  τόπος και ημερομηνία εκδόσεως) που θα χρησιμοποιήσετε την ημέρα της υπογραφής του πληρεξουσίου.
•        Το κινητό σας τηλέφωνο και τα σταθερά τηλέφωνά σας οικίας και εργασίας.

Σε περίπτωση που ο εντολέας δεν έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, οφείλει να προσλάβει ορκωτό μεταφραστή/διερμηνέα της απόλυτης επιλογής και εμπιστοσύνης του, ο οποίος θα είναι παρών την ημέρα της υπογραφής του πληρεξουσίου, θα προβεί στη μετάφραση του κειμένου και θα συνυπογράψει. Το μεταφραστικό κόστος βαρύνει τον εντολέα και καταβάλλεται απ’ ευθείας στον μεταφραστή/διερμηνέα. Εδώ υπάρχει ένας  κατάλογος ορκωτών μεταφραστών.

Για άτομα τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορούν να επηρεάσουν τις νοητικές τους ικανότητες, ηλικιωμένα άτομα  ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ο αρμόδιος προξενικός υπάλληλος θα εξετάσει την περίπτωση και έγκειται στην κρίση του εάν θα προβεί στη σύνταξη πληρεξουσίου ή όχι.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 18 Μάιος 2017
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση