Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
greek russian
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ποινή που επιβάλλεται σε Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στη Ρωσία με άδεια παραμονής, σε περίπτωση παράβασης νόμου ή διοικητικού κανονισμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα υπενθυμίζει ότι συνεργάζεται μόνον με τα Κέντρα Θεωρήσεων, που λειτουργούν επίσημα υπό την VFS Global. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε να μη προσφεύγουν στις υπηρεσίες οιωνδήποτε άλλων γραφείων, που παρουσιάζονται ως κέντρα θεωρήσεων και ισχυρίζονται ψευδώς ότι συνεργάζονται με το Γενικό Προξενείο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά επίσημα κέντρα θεωρήσεων και διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες α) του Γενικού Προξενείου www.mfa.gr/russia και β) του εξωτερικού παρόχου, greecevac-ru.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας

Άδειες Οδήγησης

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1. Αίτηση

2. Ταυτότητα και διαβατήριο

3. Ρωσική άδεια οδήγησης

4. Ρωσικό εσωτερικό διαβατήριο

5. Αίτηση στη ρωσική γλώσσα για το ΥΠΕΣ Ρωσίας (από όπου εκδόθηκε η άδεια οδήγησης) για την παραχώρηση, στη Προξενική μας Αρχή, πληροφοριών περί γνησιότητας της άδειας οδήγησης.

Φωτοτυπία όλων των ρωσικών εγγράφων αποστέλλονται στο ΥΠΕΣ Ρωσίας και αναμένετε η επίσημη απάντηση των ρωσικών Αρχών για τη γνησιότητα της άδειας οδήγησης, η οποία εν συνέχεια θα σταλεί στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελλάδος.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2013

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0