Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
greek russian
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ποινή που επιβάλλεται σε Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στη Ρωσία με άδεια παραμονής, σε περίπτωση παράβασης νόμου ή διοικητικού κανονισμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα υπενθυμίζει ότι συνεργάζεται μόνον με τα Κέντρα Θεωρήσεων, που λειτουργούν επίσημα υπό την VFS Global. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε να μη προσφεύγουν στις υπηρεσίες οιωνδήποτε άλλων γραφείων, που παρουσιάζονται ως κέντρα θεωρήσεων και ισχυρίζονται ψευδώς ότι συνεργάζονται με το Γενικό Προξενείο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά επίσημα κέντρα θεωρήσεων και διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες α) του Γενικού Προξενείου www.mfa.gr/russia και β) του εξωτερικού παρόχου, greecevac-ru.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας

Πληρεξούσια

Η εξυπηρέτηση των Πολιτών θα γίνεται κατόπιν ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης

Τηλέφωνα επικοινωνίας: ( 495) 539 -38-48, 539-38-49

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ

Για τη σύνταξη πληρεξουσίου απαιτείται:

1.Σχέδιο πληρεξουσίου στην ελληνική γλώσσα, απεσταλμένο σε  Word format στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γενικού Προξενείου   από έλληνα συμβολαιογράφο ή δικηγόρο. Ο συμβολαιογράφος/δικηγόρος πρέπει να αφήσει τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του,  καθώς και το τηλέφωνο του εντολέως.

2. Ταυτότητα ή διαβατήριο

3. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέως

4. Στην περίπτωση που ο πληρεξουσιοδοτών δεν ομιλεί την ελληνική γλώσσα απαιτείται η συνδρομή μεταφραστού/διερμηνέως του Γενικού Προξενείου, ο οποίος συνυπογράφει το πληρεξούσιο.  Επίσης ο πληρεξουσιοδοτών έχει δικαίωμα  να επιλέξει έναν αναγνωρισμένο διερμηνέα της εμπιστοσύνης του.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2013

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0