Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018
greek russian
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ποινή που επιβάλλεται σε Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στη Ρωσία με άδεια παραμονής, σε περίπτωση παράβασης νόμου ή διοικητικού κανονισμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα υπενθυμίζει ότι συνεργάζεται μόνον με τα Κέντρα Θεωρήσεων, που λειτουργούν επίσημα υπό την VFS Global. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε να μη προσφεύγουν στις υπηρεσίες οιωνδήποτε άλλων γραφείων, που παρουσιάζονται ως κέντρα θεωρήσεων και ισχυρίζονται ψευδώς ότι συνεργάζονται με το Γενικό Προξενείο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά επίσημα κέντρα θεωρήσεων και διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες α) του Γενικού Προξενείου www.mfa.gr/russia και β) του εξωτερικού παρόχου, greecevac-ru.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Ληξιαρχικές Πράξεις

Ληξιαρχικές Πράξεις

Η εξυπηρέτηση των Πολιτών θα γίνεται κατόπιν ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης

Τηλέφωνα επικοινωνίας: ( 495) 539-38-48, 539-38-49

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

 • Πιστοποιητικό γέννησης του ρωσικού ληξιαρχείου επικυρωμένο με τη Σφραγίδα Χάγης (Apostille) επί του πρωτοτύπου.
 • Τα διαβατήρια (ή όσον αφορά τον /τους έλληνες πολίτες οι αστυνομικές ταυτότητες) και των δύο γονέων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στην Ελλάδα του έλληνα γονέα /των ελλήνων γονέων (όπου θα εμφαίνεται ο γάμος τους).
 • Αυτοπρόσωπη έλευση στο Γενικό Προξενείο του έχοντος την ελληνική υπηκοότητα γονέως για την δήλωση της γέννησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

 • Το ελληνικό διαβατήριο ή η αστυνομική ταυτότητα του αποβιώσαντος.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στην Ελλάδα όπου ανήκε ο αποβιώσας.
 • Η ληξιαρχική πράξη θανάτου από το ρωσικό ληξιαρχείο επικυρωμένο με τη Σφραγίδα Χάγης (Apostille) επί του πρωτοτύπου.
 • Το διαβατήριο (ή εφόσον πρόκειται για έλληνα πολίτη η αστυνομική ταυτότητα) εκείνου που δηλώνει το θάνατο.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

 • Τα διαβατήρια και των δύο νεονύμφων. Οι έλληνες πολίτες δύνανται να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στην Ελλάδα του/των ελλήνων πολιτών
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου από το ρωσικό ληξιαρχείο επικυρωμένο με τη Σφραγίδα Χάγης (Apostille) επί του πρωτοτύπου.
 • Αυτοπρόσωπη έλευση στο Γενικό Προξενείο του έχοντος την ελληνική υπηκοότητα για την δήλωση του γάμου.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

 • Αυτοπρόσωπη παρουσία των δύο γονέων και του παιδιού.
 • Διαβατήριο/ταυτότητα των γονέων.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα γονέα.
 • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από το ρωσικό ληξιαρχείο επικυρωμένο με τη Σφραγίδα Χάγης (Apostille) επί του πρωτοτύπου.
 • Πιστοποιητικό αναγνώρισης τέκνου από το ρωσικό ληξιαρχείο επικυρωμένο με τη Σφραγίδα Χάγης (Apostille) επί του πρωτοτύπου.
 • Βεβαίωση αγαμίας της μητέρας του παιδιού από το ρωσικό ληξιαρχείο επικυρωμένο με τη Σφραγίδα Χάγης (Apostille) επί του πρωτοτύπου (στη περίπτωση που ο πατέρας του παιδιού έχει την ελληνική υπηκοότητα).
Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2013

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0