Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018
greek russian
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ποινή που επιβάλλεται σε Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στη Ρωσία με άδεια παραμονής, σε περίπτωση παράβασης νόμου ή διοικητικού κανονισμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα υπενθυμίζει ότι συνεργάζεται μόνον με τα Κέντρα Θεωρήσεων, που λειτουργούν επίσημα υπό την VFS Global. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε να μη προσφεύγουν στις υπηρεσίες οιωνδήποτε άλλων γραφείων, που παρουσιάζονται ως κέντρα θεωρήσεων και ισχυρίζονται ψευδώς ότι συνεργάζονται με το Γενικό Προξενείο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά επίσημα κέντρα θεωρήσεων και διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες α) του Γενικού Προξενείου www.mfa.gr/russia και β) του εξωτερικού παρόχου, greecevac-ru.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Πιστοποιητικό Μετοικεσίας

Πιστοποιητικό Μετοικεσίας

Η εξυπηρέτηση των Πολιτών θα γίνεται κατόπιν ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης

Τηλέφωνα επικοινωνίας: ( 495) 539 -38-48, 539-38-49

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

Τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έλληνες ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κ.λ.π).

Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.

Το δικαίωμα μετοικεσίας θεμελιώνεται βάσει των αποδεικτικών διαμονής/εργασίας του ιδίου ή της οικογένειάς του για τα δύο τελευταία έτη πριν από την εγκατάστασή του στην Ελλάδα:

Δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται στο Γ. Προξενείο)
  • Διαβατήριο ή ταυτότητα
  • Εκκαθαριστικά ρωσικών  εφοριακών υπηρεσιών τουλάχιστον 2 ετών πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα και πιστοποιητικό διακοπής εργασίας .
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω προσκόμιση αποδείξεων αναλυτικής κίνησης τραπεζικού λογαριασμού τουλάχιστον 2 ετών πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα
  • Λογαριασμοί Κοινής Ωφελείας
  • Άλλα στοιχεία από τα οποία αθροιστικά προκύπτουν στενοί δεσμοί με το τόπο αυτό ανάλογα με την περίπτωση.

Εφόσον μεταφέρεται επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα, σκάφος αναψυχής ή ιδιωτικό αεροπλάνο απαιτείται πλήρης και αποκλειστική κυριότητα του μέσου μεταφοράς για έξι τουλάχιστον μήνες πριν την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και ζητούνται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

  • Άδεια κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς από την αρμόδια ρωσική αρχή για έξι τουλάχιστον μήνες πριν την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας στο όνομα του δικαιούχου
  • Δίπλωμα οδήγησης εν ισχύ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα

Η αίτηση για το πιστοποιητικό μετοικεσίας μπορεί να υποβληθεί και στην Ελλάδα στην Ε3 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2013

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0