Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018
greek serbian
Αρχική arrow Σπουδές στην Ελλάδα arrow Εκμάθηση Ελληνικής arrow Ακαδημαϊκά προγράμματα και θερινά σεμινάρια

Ακαδημαϊκά προγράμματα και θερινά σεμινάρια

Η ελληνική γλώσσα δύναται να μελετηθεί μέσω μαθημάτων και θερινών σεμιναρίων, που διοργανώνονται από ειδικά τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων ή/και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών ιδρυμάτων, και τα οποία προσφέρουν ανεκτίμητες γνώσεις σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη Ελλάδα.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προσφέρει σε ετήσια βάση υποτροφίες σε αλλοδαπούς για την παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων στη νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Βλέπε αναλυτικές πληροφορίες στο οικείο τμήμα ιστοσελίδας μας.

Μεταξύ των κυριότερων ελληνικών εκπαιδευτικών φορέων διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης/ξένης, συγκαταλέγονται:

1. Το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι το μεγαλύτερο του είδους του στον κόσμο. Πολλοί από τους αποφοίτους διδάσκουν σήμερα Νέα ελληνικά και Φιλολογία σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, είναι μέλη του διπλωματικού σώματος της χώρας τους, θρησκευτικοί ηγέτες, καταξιωμένοι επιστήμονες, διευθύνοντες εταιρειών, φημισμένοι καλλιτέχνες και επαγγελματίες στον επιχειρηματικό τομέα. Στους στόχους του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνονται η διδασκαλία της Νέας ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας· η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της Νέας ελληνικής ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα· η εξοικείωση των αλλοδαπών φοιτητών με διάφορες πτυχές και θέματα του ελληνικού πολιτισμού· η πρακτική άσκηση για φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας.

Ακαδημαϊκά προγράμματα και θερινά σεμινάρια Ακαδημαϊκά προγράμματα και θερινά σεμινάρια

Στο πλαίσιο του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας υλοποιείται το Πρόγραμμα Πρόγραμμα Θερινών Υποτροφιών Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.), το οποίο στοχεύει στην εξοικείωση ξένων ελληνιστών με τον Νεοελληνικό Πολιτισμό, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία και την Τέχνη και είναι το μεγαλύτερο, από πλευράς διάρκειας σπουδών και αριθμού συμμετεχόντων, που οργανώνεται στον ελληνικό χώρο. Από το 2004, πρώτη χρονιά συμμετοχής τους, συνολικά 342 φοιτητές από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο έχουν αποφοιτήσει από το Πρόγραμμα. Το πρόγραμμα διαρκεί 6 εβδομάδες και απευθύνεται σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων στα οποία διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα που έχουν σχέση με τις Ελληνικές σπουδές. Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο σε επίπεδα τα οποία είναι καθορισμένα σύμφωνα με τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης, με περισσότερες εσωτερικές υποδιαιρέσεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατατακτήριο τεστ κατά την έναρξη του προγράμματος και εντάσσονται στο αντίστοιχο επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανταποκρινόμενο στο αυξημένο ενδιαφέρον για τις νεοελληνικές σπουδές παρέχει – κατόπιν επιλογής - αριθμό υποτροφιών.

2. Το Σχολείο Νέας Eλληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε ξένους φοιτητές, καθώς και σε φοιτητές ελληνικής καταγωγής. Ο ρόλος του εν λόγω Σχολείου δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία της Ελληνικής. Παράλληλα έμφαση αποδίδεται σε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ η φιλοξενία εκατοντάδων φοιτητών από όλον τον κόσμο, διαμορφώνει ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, προσφέρονται καταλλήλως προσαρμοσμένα προγράμματα για ειδικούς σκοπούς, καθώς και σεμινάρια για διδασκάλους της Ελληνικής, ενώ το Σχολείο συμμετέχει σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνεργασία με εγχώρια και ιδρύματα του εξωτερικού.

Ακαδημαϊκά προγράμματα και θερινά σεμινάρια Ακαδημαϊκά προγράμματα και θερινά σεμινάρια

3. To Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Έκτοτε, το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. έχει υλοποιήσει μία ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με στόχο την προώθηση διεθνώς της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, καθώς και την ενθάρρυνση της διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής επικοινωνίας και στην αλληλεπίδραση μεταξύ νέων από όλον τον κόσμο, με όραμα την προώθηση της ειρήνης και της φιλίας μεταξύ των εθνών.

Ακαδημαϊκά προγράμματα και θερινά σεμινάρια

Ακαδημαϊκά προγράμματα και θερινά σεμινάρια

4. Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών του Πανεπιστημίου της Κρήτης, με έδρα το Ρέθυμνο, υλοποιεί το πρόγραμμα «Ελληνόγλωσση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά». Στόχος του να αναπτύξει και να προωθήσει την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ζουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό, καθώς και σε μη ελληνόφωνους μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν Ελληνικά και γίνουν κοινωνοί του ελληνικού πολιτισμού.

Ακαδημαϊκά προγράμματα και θερινά σεμινάρια

Ακαδημαϊκά προγράμματα και θερινά σεμινάρια

5. Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, προσφέρει από το 1992 μαθήματα Νέων Ελληνικών για φοιτητές, δασκάλους, παλιννοστούντες Έλληνες και αλλοδαπούς από την ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ακαδημαϊκά προγράμματα και θερινά σεμινάρια

Eπιπροσθέτως, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προσφέρεται στην Ελλάδα μία ευρεία ποικιλία θερινών σεμιναρίων και μαθημάτων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς:

Name Short Description
Tinos Summer seminar Eastern Mediterranean: Regional Dynamics, Global Trends
Olympia Summer Academy Review of the most recent developments in the field of conflict and political violence
Digital technologies in Cultural Heritage & Tourism Summer School Digital technologies in cultural heritage and tourism
3rd Summer School in Ancient Technology and Crafts Technological advances of ancient cultures, with a principal focus on ancient Greece
Arcadia UniversityMediterranean Myths and Monuments Archaeology,Art History,Classics,Cultural and Regional Studies,History,Humanities Subject,Religious Studies
Aegean Center Summer Programs Photography
Study Abroad in Athens:AIFS Social science, natural science, tourism, hospitality management and many other disciplines
Hellenic International Studies in Arts Photo shoots, writing exercises, and field trips are all based on merging your art and academic experience with the local culture.
Excavating in the Aegean: The Case of Despotiko (Paros, Antiparos) Achaeological fieldwork methods and theory
The Anthropology of Food in Greece: the Mediterranean Diet and More (Athens, Koroni) Production, preparation, consumption, and contemplation of food  in contemporary Greek society.
When Egypt meets the Aegean: Interconnections in the Bronze Age Eastern Mediterranean (Thera [Santorini], Crete, Athens) Insight into the cultures of Greece during the Bronze Age within the wider Eastern Mediterranean context.
Sustainability Across Time and Spatial Scales in Greek Urban and Island Communities (Athens, Santorini, Folegandros, Hydra) Use of architecture, infrastructure and the natural resources available, by human communities different scales, from the past to the present.
Greek Courses in Athens, Greece at the Hellenic Language School Methodological approach to teaching Modern Greek as a foreign language
Mediterranean Herbs and Essential Oils in Greece Work with Mediterranean herbs and essential oils for therapeutic use
Watercolor Journaling in Greece with Jacqueline Newbold Painting on the island of Syros, Greece, with artist Jacqueline Newbold.
Mastic Summer Session in Chios, Greece Study and experience the amazing aromatic and therapeutic gum mastic.
Greek Theatre Workshop Three week intensive theatre experience for playwrights and actors
T.I.A.A.S. The International Academy for Advanced Studies Cultural and Regional Studies,Economics,Environmental Studies,Interdisciplinary,International Relations,Leadership,Peace Studies,Political Science and Politics,Public Administration-Public Policy and Government
Duke Archeological Field Practicum in Crete A six-week archaeological field studies program on the island of Crete.
School of Modern Greek Language at Aristotle University Courses in Greek language and culture to foreign students and also to students of Greek origin
“Alexander the Great" Hellenic Language School Courses of General Greek, Ancient Greek, Business Greek, Greek for Science, Seminars and Teacher Training
Ikaria center - Greek language summer course for archaeologists and classicis Greek language summer course for archaeologists and classicists
Drexel Fall Break in Crete: Cretan Civilizations Cretan civilizations
11th Summer School in Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans
Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. (Summer Course in Modern Greek Studies) Modern Greek Culture,Modern Greek Language, Literature, History and Art

Δείτε τον αναλυτικό κατάλογο με τα προσφερόμενα θερινά μαθήματα και σεμινάρια στην Ελλάδα για το 2016.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2017

Η Ελληνική Πρεσβεία Βελιγραδίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Facebook
FlickrYouTubePinterest
TwitterRSSGoogle+Foursquare

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Eλληνικές εισαγωγές

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση