Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
greek english

Δήλωση διαζυγίου

Δικιολογητικά για δήλωση διαζυγίου

Τα διαζύγια Ελλήνων που συμβαίνουν στη Σουηδία πρέπει να δηλώνονται από τους υπόχρεους στο αρμόδιο ελληνικό Προξενείο, εκτός ειδικών περιπτώσεων.

Α) Διαζύγιο που εκδόθηκε από σουηδικό δικαστήριο μετά την 29.05.2000:

1) Πατήστε εδώ για: Αίτηση καταχώρησης διαζυγίου (χορηγείται και από το Προξενικό Γραφείο).

2) Απόφαση διαζυγίου από το σουηδικό δικαστήριο. Η απόφαση πρέπει να έχει καταστεί αμετάκλητη και τελεσίδικη (Skils domslut från tingsrätt).

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία διαζυγίου και τα ατομικά στοιχεία των διαζευχθέντων (Personbevis), χορηγείται από την Ανώτατη Διεύθυνση Εφορίας της Σουηδίας (Skatteverket).

Η πράξη διαζυγίου δηλώνεται στο ίδιο Προξενείο όπου δηλώθηκε και η πράξη γάμου, με αυτοπρόσωπη παρουσία, από οποιονδήποτε από τους συζύγους που κατέχει ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική αστυνομική ταυτότητα.

Απαιτείται μετάφραση και επικύρωση της απόφασης διαζυγίου και του πιστοποιητικού των Σουηδικών Αρχών (βλέπε ειδικό σύνδεσμο για Επικυρώσεις Επικύρωση γνησιότητας σουηδικών δημοσίων εγγράφων (APOSTILLE) και Μεταφράσεις Μετάφραση σουηδικών δημοσίων εγγράφων στην ιστοσελίδα μας).Β) Διαζυγίο που εκδόθηκε από σουηδικό δικαστήριο πριν την 29.05.2000:

  • Απαιτείται επικύρωση από ελληνικό δικαστήριο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1) Σφράγιση της σουηδικής δικαστικής απόφασης διαζυγίου σας με την ειδική επισημείωση της Χάγης APOSTILLE από Σουηδό Δημόσιο Συμβολαιογράφο (NOTARIUS PUBLICUS). Πληροφορίες για διευθύνσεις των Σουηδών συμβολαιογράφων μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα: www.eniro.se

2) Επίσημη μετάφραση χρειάζονται όλα τα έγγραφα που προορίζονται για ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. Επίσημες μεταφράσεις των σουηδικών δημοσίων εγγράφων στην ελληνική, γίνονται κατά παραγγελία των ενδιαφερομένων:

2.1) από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών: www.mfa.gr μενού: Υπηρεσίες \ Υπηρεσίες για τον Πολίτη \ Μεταφραστική Υπηρεσία ή

2.2) από αναγνωρισμένους μεταφραστές που εδρεύουν στη Σουηδία.
Iστοσελίδα: http://www.kammarkollegiet.se/node/83/. Το γνήσιο της υπογραφής του αναγνωρισμένου μεταφραστή πρέπει να επικυρωθεί από το Προξενικό Γραφείο.

3) Συνεννόηση του ενδιαφερόμενου διαζευγμένου με δικηγόρο της επιλογής του στην Ελλάδα, προκειμένου του αποστείλει την παραπάνω δικαστική απόφαση και τον διορίσει πληρεξούσιο ώστε ο δικηγόρος να ζητήσει και επιτύχει την αναγνώρισή της από το αρμόδιο Ελληνικό Μονομελές Πρωτοδικείο.

4) Προσκόμιση της αναγνωριστικής απόφασης του Πρωτοδικείου στο αρμόδιο ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε ο γάμος (Προξενικό Γραφείο ή Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών) προκειμένου να καταχωρηθεί η λύση του γάμου στο περιθώριο της οικείας ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, και να εκδοθούν αντίγραφα για τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να προχωρήσουν στην παραπέρα διαγραφή του γάμου τους από το ελληνικό δημοτολόγιο όπου ανήκουν.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 16 Μάιος 2014
Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0