Κυριακή, 9 Μαΐου 2021
greek turkish
Αρχική arrow Η Ελλάδα και η Τουρκία arrow Πολιτικές Σχέσεις

Πολιτικές Σχέσεις

Οι Ελληνο-τουρκικές σχέσεις, κατά την πάροδο του χρόνου, έχουν περάσει από αρκετές διακυμάνσεις, με περιόδους έντασης αλλά και ηρεμίας.

Συχνά, οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έχουν χαρακτηρισθεί ως τεταμένες και ανταγωνιστικές, με το όφελος της μίας πλευράς να εκλαμβάνεται ως απώλεια της άλλης, συντηρώντας έτσι μια νοοτροπία μηδενικού αθροίσματος μεταξύ των δύο.

Εντούτοις, εδώ και καιρό, η Ελλάδα πιστεύει πως, ως άμεσοι γείτονες και σε περιβάλλον μεγάλης ρευστότητας στην περιοχή μας, πρέπει να ξεφύγουμε από έναν φαύλο κύκλο καχυποψίας και έλλειψης εμπιστοσύνης και να εργαστούμε για την εμπέδωση σχέσεων καλής γειτονίας και αμοιβαίου σεβασμού, προς όφελος των λαών μας, καθώς και της περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα επιδιώκει ενεργά την διεύρυνση και εμβάθυνση των διμερών της σχέσεων με την Τουρκία, επί τη βάσει, βεβαίως, των αρχών της καλής γειτονίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν και η δημιουργία του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Μάιο 2010 και το οποίο παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο εντός του οποίου δύναται να προχωρήσει η προσέγγιση των δύο χωρών.

Στο ίδιο πνεύμα, η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις η Τουρκία εκπληρώσει πλήρως όλες τις προς τούτο προϋποθέσεις και κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εξομάλυνσης των σχέσεών της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και η επίτευξη των απαραίτητων προς τούτο μεταρρυθμίσεων αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την εμπέδωση και εξάπλωση των αρχών και αξιών επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο σεβασμός των στόχων και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η ειρηνική επίλυση των διαφορών, ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Διεθνές Δίκαιο, καθώς και η προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν τη θεμελιώδη βάση επί της οποίας μπορούν να αναπτυχθούν δυναμικά οι σχέσεις των δύο χωρών.

Η Ελλάδα προσβλέπει και επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της με την Τουρκία, ώστε το αύριο της μακραίωνης συνύπαρξής μας να χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, εμπιστοσύνη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία.