Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020
greek turkish
Γενικό Προξενείο Σμύρνης

Βιογραφικό

ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΟΥΛΙΑΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Σμύρνη


Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 1971

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
-Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Διεθνές Δίκαιο (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο) από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

8 Απριλίου 2016: Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Σμύρνη, Τουρκία. 

Φεβρουάριος 2015-Μάρτιος 2016: Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού Εξωτερικών (Υποδιευθύντρια από τον Απρίλιο του 2015).

Νοέμβριος 2010-Ιανουάριος 2015: Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ στη Διεύθυνση Βορείου Αμερικής (Η.Π.Α-Καναδάς). Υποδιευθύντρια από το 2013 και Αναπληρώτρια Διευθύντρια από τις αρχές του 2014.

Δεκέμβριος 2009-Νοέμβριος 2010: Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ στη Γ2 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.

Οκτώβριος 2007-Δεκέμβριος 2009:
Προϊσταμένη του Διπλωματικού Γραφείου της Βουλής των Ελλήνων.

Ιούνιος 2006-Οκτώβριος 2007: Διπλωματικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Οκτώβριος 2005-Ιούνιος 2006: Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

Οκτώβριος 2003-Οκτώβριος 2005
: Αναπληρώτρια Επικεφαλής Αρχής, Διευθύνουσα το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ιορδανία.

Οκτώβριος 1999-Οκτώβριος 2003:
Γραμματέας Πρεσβείας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες: Συντονίστρια συνεδριάσεων Coreper Ι–μέλος της Ομάδας Μertens.

Απρίλιος 1999-Σεπτέμβριος 1999: Γραμματέας Πρεσβείας στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης.

1998-1999: Ακόλουθος Πρεσβείας στο Γραφείο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

1997-1998: Ακόλουθος Πρεσβείας στη Διεύθυνση Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

Ιανουάριος 1997: Εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Έγγαμη με τον Νίκο Στεφάνου.