Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018
greek turkish
Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης

Βιογραφικό

genikosproxenos

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΚΕΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Ημ. Γέννησης 8/8/1967, Marburg, Γερμανία

Εκπαίδευση και Κατάρτιση:

Πτυχιούχος  Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων  της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκπλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων:


1990- 1991: Πολεμικό Ναυτικό

Σταδιοδρομία:

27.4.2015- :  Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη

2011-2015: Υποδιευθυντής (2011-2013) και Διευθύνων (2013-1/2015) το Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού Εξωτερικών

2007- 2011: Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2005- 2007:  ΣΠΒ΄- ΣΠΑ΄ Υποδιευθυντής Διπλωματικού Γραφείου Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ι. Βαληνάκη

2002- 2005: ΓΠΑ ΄- ΣΠΒ΄ Πρόξενος της Ελλάδας στην Σμύρνη

1999- 2002: ΓΠΒ΄- ΓΠΑ΄ Διευθύνων το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο

1998-1999: ΓΠΓ΄ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βόννη

1993- 1997: Ακόλουθος Πρεσβείας- Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄        
Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΕΞ  - στο Διπλωματικό Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ Γ. Κρανιδιώτη και στα Διπλωματικά Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών κκ  Γ. Α. Μαγκάκη, Γ. Ρωμαίου και Γ. Παπανδρέου

1993:  Φοίτηση στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών ΥΠΕΞ

Δεκέμβριος 1992: Επιτυχών στο διαγωνισμό ΥΠΕΞ για 10 νέους Ακόλουθους Πρεσβείας

Οικογενειακή Κατάσταση
Έγγαμος με την κα Μαρία Καζάνα, τρία τέκνα (Καλλιόπη 16,  Αικατερίνη 15,  Κωνσταντίνος 7)