Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019
greek turkish
Γενικό Προξενείο Σμύρνης

Schengen Visa Information

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2019

It is reminded that according to the Schengen Visa Code all third country citizens, who are subject to visa obligation, should be in possession of a valid visa in order to enter Greece legally.Schengen Vize Bilgilendirmesi


Schengen Vize Kanunu uyarınca, vize uygulamasına tabi olan tüm üçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan’a yasal olarak giriş yapabilmeleri için geçerli vizelerinin olması gerektiği hatırlatılmaktadır.