Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
greek turkish
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα

Ιστορία Αρχής

Η πρώτη Διπλωματική Αρχή της Ελλάδας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία λειτούργησε στην Κωνσταντινούπολη το 1834, με Πρέσβυ τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο, ενώ η πρώτη οργανική Πρεσβεία ιδρύθηκε το 1853 (ν.ΣΞΑ.1853). Η Ελληνική Διπλωματική εκπροσώπηση ανεστάλη σε περιόδους όπου διακόπηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις (1848, 1856, 1866, 1897, 1912, 1917) και ενσωματώθηκε, το 1919, στην Ύπατη Αρμοστεία Κων/πόλεως, στο πλαίσιο της οποίας συστάθηκε Προξενικό Τμήμα (με το νδ 27.5.1919 που κυρώθηκε με τον νόμο 2065 της 23.2.1920). Στις 31 Δεκεμβρίου 1923 η έδρα της Πρεσβείας μεταφέρθηκε από την Κων/πολη, στην πρωτεύουσα του νεοσύστατου Τουρκικού κράτους, την Άγκυρα (ν. 3175 της 6-7.8.1924) με την διαπίστευση του Ιωάννη Πολίτη ως Επιτετραμμένου. Επισημαίνεται δε ότι η Ελληνική Πρεσβεία είναι μια από τις τρεις πρώτες, που λειτούργησαν στην Άγκυρα. Σε έτερη καρτέλα της ιστοσελίδας της Πρεσβείας, παρατίθεται κατάλογος των ονομάτων των Πρέσβεων οι οποίοι έχουν μέχρι σήμερα διατελέσει Επικεφαλής της.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Sismanoglio Megaro

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Tumblr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
RSS 2.0