Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
greek turkish
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Κυριακή, 05 Φεβρουάριος 2012

Η δραστηριότητα του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας αφορά κατά κύριο λόγο τη δημόσια διπλωματία και, στο πλαίσιο αυτό, οι αρμοδιότητές του καλύπτουν τρεις βασικούς τομείς: την ενημέρωση, την επικοινωνία και προβολή της δημόσιας εικόνας της Ελλάδας, και την παροχή υπηρεσιών. Ο επικεφαλής του Γραφείου εκτελεί καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας.

Αποτελεί τον πρωταρχικό σύνδεσμο πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και των τοπικών ΜΜΕ, διαμορφωτών γνώμης και του ευρύτερου κοινού.

Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας:
- Παρέχει πληροφορίες και απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την ελληνική κυβερνητική πολιτική
- Ανταποκρίνεται σε αιτήματα δημοσιογράφων στην Τουρκία  για παραχώρηση συνεντεύξεων και δηλώσεων από Έλληνες αξιωματούχους
- Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο και διευκολύνει τα ελληνικά ΜΜΕ που εδρεύουν στην Τουρκία
- Χειρίζεται τις άδειες κινηματογράφησης στην Ελλάδα

Διεύθυνση:  Zia-Ur Rahman Cad. 9-11, 06700, G.O.P. Ankara                                          Τηλέφωνο.: (0090) 312 436 8866
Φαξ: (0090) 312 446 9962                                         
E-mail:

Διευθύντρια:  Αθανασία ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ                                                                Σύμβουλος Τύπου Α’

Εκτός από την Άγκυρα, Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας  λειτουργεί και στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο χειρίζεται την επικοινωνιακή πολιτική για το Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης.

Τα στοιχεία του ΓΤΕ Κωνσταντινούπολης  έχουν  ως εξής:

Διεύθυνση: Miralay Şefik bey sok. 9/6, Gümüşsuyu-Taksim
T: 0090 212 / 244 8691 & 92
F: 0090 0212 / 244 8693

Ανδρέας ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Γραμματέας  Επικοινωνίας  Α’
Προϊστάμενος

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Sismanoglio Megaro

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Tumblr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
RSS 2.0